Mikro krediler, daha kolay şartlarda verilecekSalı, 24 Kasım 2020

Mikro krediler, daha kolay şartlarda verilecekFonların Fonu (FnF) tarafından finanse edilen mikro krediler, öncekinden daha kolay şartlarda verilecek. Amaç, onları daha geniş bir nihai alıcı yelpazesine sunmak ve başvuru sürecini kolaylaştırmak. Değişiklik, FnF'nin koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadelede işletmeleri desteklemek için attığı bir başka adım.

Risk paylaşım modeli ile mikro kredi vermek için Avrupa Sosyal Fonu tarafından eş finansman sağlanan 2014-2020 Dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programınca 23,9 milyon leva sağlandı. Fonlar şirketlere üç finansal aracı kurumlar (SIS Credit, Microfund ve First Investment Bank (FIB)) aracılığıyla ulaşır. FnF, tüm sözleşmelere kredi koşullarının iyileştirilmesini öngören ek protokoller imzaladı.

Ek protokoller, kredi alıcılarının kapsamını genişletiyor ve şirketler ve 5 yıl öncesine kadar kaydını yaptıran serbest meslek sahipleri artık finansman alabiliyor. Şimdiye kadar şart, başvuru sahiplerinin 3'ten az mali yıl tamamlamış olmasıydı.

Finansal araç kapsamında bir kredi ile finanse edilen harcamaların uygunluğunun kanıtlanması için idari işlemler kolaylaştırıldı.

Salgının sona ermesinden sonraki dokuz aylık bir süre boyunca Covid-19'un sonuçlarının üstesinden gelmek için aşağıdaki ek kolaylıklar uygulanacak:
- anapara ve / veya kredinin faizi için üç yıla kadar ödemesiz dönem olasılığı;
- 5 000 levaya kadar az miktarda kredi verme imkanı;
- başvuru sahibinin kar payı dağıtmamış olması şartı kaldırıldı.

Risk paylaşım modeli ile mikro kredi, startup işletmelerin ve sosyal işletmelerin kurulmasını ve geliştirilmesini destekler. Kredilerle ayrıca, sahipleri altı aydan fazla işsiz kalmış, 29 yaşına kadar gençler, engelliler olmak üzere hassas grupların temsilcisi olan işletmeler de destekleniyor.


DİĞER HABERLER