Milletvekilleri, yabancılara tarım arazisi satışına kısıtlamaları kaldırmayı ertelediÇarşamba, 19 Temmuz 2017

Milletvekilleri, yabancılara tarım arazisi satışına kısıtlamaları kaldırmayı erteledi Mecliste basına açıklama yapan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Genel Başkanı Korneliya Ninova, "Yabancılara arazi satışı ile ilgili olan kanun tasarısı şimdilik Meclise sunulmayacak. BSP koalisyonunun girişimiyle düzenlenen Hak ve Özgürlükleri Hareketi (HÖH) dışındaki Meclis grupları görüşmesinde bu konuda anlaştık" diye bildirdi.

Yasa tasarısı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın ihlalinden dolayı Bulgaristan'a karşı başlatılan cezai işlemden dolayı Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Rumen Porojanov tarafından sunuldu.

Ninova, "HÖH dışında diğer Meclis gruplarıyla bu dönemin sonuna kadar kanun tasarısının sunulmaması ve 2 ay içinde tüm siyasi partilerden seçilen AB Parlamentosu milletvekillerini de angaje ederek, AB Komisyonu ve Brüksel'de argümanlarımızı ileri süreceğimiz ve Bulgaristan'da arazilerin serbestçe satışına yönelik kısıtlamaların mümkün olduğu kadar korunmasını talep edeceğimiz temaslarda bulunulması kararında birleştik" dedi.

Milletvekilleri ve uzmanlar, Bakan'ın da katılımıyla Meclis Tarım Komisyonu toplantısında serbest tarım arazisi satışına yönelik olası yasal kısıtlamaları görüşecekler.

Basına konuşan HÖH Milletvekili Bürhan Abazov, milletvekillerin endişelerinde haklı olduklarını, ancak tarım arazilerinin serbest satışına her hangi bir AB ülkesi tarafından kısıtlama getirilemeyeceğini belirtti. Abazov, "Bizim partimizin bu konuda daima tutarlı ve ilkeli pozisyonu olmuştur" dedi.

Abazov, "AB'ye katılmakla ülkemiz malların ve sermayenin AB'ye üye ülkeler arasında serbest dolaşımının sağlanması taahhüdünü kabul etti. Bu temel bir kuraldır ve biz onu bozamayız" diye belirtti ve tarım arazilerinin serbest bir şekilde alımı-satımı yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

HÖH Milletvekili, AB Komisyonu tarafından tarım arazisi satışına çeşitli şekillerde kısıtlamalar getiren beş devlete karşı cezai işlem başlatıldığını kaydetti. Abazov, "Bizde kısıtlama şekli olarak (5 yıl) ikametgah süresi uygulanırken diğer ülkelerde meslek yeterlilik belgesi, tarım çiftliği sahibi olunması zorunluluğu getirilmiştir, fakat onlara karşı da cezai işlemler başlatıldı ve Ağustos-Eylül'e kadar bu kısıtlamaları kaldırmak zorundadırlar" diye belirtti.

Kanun tasarısının gerekçe bölümünden Avrupa Komisyonunun Bulgaristan'a karşı başlattığı işlemin şu anda gerekçeli görüş aşamasında, yani cezai işlemin ikinci aşamasında olduğu anlaşıldı. İki ay içinde Bulgaristan taahhüdünü yerine getirmezse, AB Bulgaristan'a dava açmak üzere AB Adalet Divanı'na başvurma kararı alabilir.

AB tarafından öngörülen yaptırımlar bir kereye mahsus olarak minimum 839 000 avro miktarında ve mahkum edilen devletin tepkisiz kaldığı her gün için tahsil edilen periyodik olarak 2 660 avro miktarında para cezası ödemesidir.


DİĞER HABERLER