Mineralni Bani Belediye Meclisi, 26. olağan toplantısını gerçekleştirdiCumartesi, 21 Ocak 2023

Mineralni Bani Belediye Meclisi, 26. olağan toplantısını gerçekleştirdi

Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclisi, 26. olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başlangıçta taslak gündem maddeleri 11 idi, ancak toplantının başında Belediye Meclis Başkanı Mehmet Latif 7 yeni maddenin eklenmesini önerdi.

Daha önemli kararlar arasında 2022 yılı için Mineralni Bani Belediye Meclisi ve bağlı komisyonların faaliyetleri hakkında bir raporun kabul edilmesi vardı. Ayrıca 2022 yılı mali yönetim ve kontrol sistemlerinin durumuna ilişkin rapor, belediye kuruluşu Stroykomers EOOD'un faaliyet raporu ve mali yönetim ve kontrol sistemlerinin öz değerlendirmesi için bir anket onaylandı. Belediye Meclisi, Mineralni Bani Belediyesi Sosyal Hizmetler Konseyi kurulmasına karar verdi ve Mekansal Planlama Kanunu’nun 19.maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince emirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bir yönetmelik kabul etti. Mineralni Bani Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan malların yönetimi ve tasarrufuna ilişkin yıllık program da kabul edildi. Meclis üyeleri, sağlık hizmetleri için kullanılan tesisler için taban fiyatları belirlediler. Belediye Meclisi ayrıca Mineralni Bani İlçesinde Sokak Köpeklerinin Popülasyonunun Kontrol Altına Alınması Programı ile Küçüklerin Anti-Sosyal Davranışlarıyla Mücadele Komisyonu raporunu da kabul etti. Mineralni Bani Belediyesi'nin dezavantajlı çocuklar ve engelli çocuklar için “Çocuklar İçin Gelecek” projesi için hibe desteği başvurusu yapılması kararlaştırıldı.

Diğer kabul edilen taslak kararlar arasında açık artırma yoluyla Belediyeye ait mülklerin kiralanması, nazım imar planı hazırlanması için izinler verilmesi ve 2023 için belediyeye ait ormanlardan odun elde edilmesine ilişkin yıllık planın kabul edilmesine ilişkin kararlar yer aldı.


DİĞER HABERLER