Mineralni Bani Belediyesi, üç proje başvurusu yapacakPerşembe, 24 Kasım 2022

Mineralni Bani Belediyesi, üç proje başvurusu yapacak

Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclisi, 25. olağan toplantısını 15 Kasım'da gerçekleştirdi. Başlangıçta taslak gündem maddeleri 15’ti, ancak toplantının başında Belediye Meclis Başkanı Mehmet Latif 8 yeni maddenin eklenmesini önerdi.

Önemli taslak kararlar arasında Mineralni Bani Belediyesi'nin Maden Suları Yatırım Programı kapsamında bir proje başvurusu yapması vardı. Yerel Meclis, Haskovo (Hasköy) İl Ulaşım Ağı Programı bütçesinde belirlenen Mineralni Bani Belediyesi kotasından şehirlerarası yolcu taşımacılığı için ödenek ve sübvansiyonlar için ayrılan miktarın yönetimi ve dağıtımı için bir mekanizma kabul etti. Meclis üyeleri, belediye şirketi Stroykomers Müdürünün maaşının aylık taban tutarının 1400 leva olmasını onayladılar. Ayrıca ilçenin dezavantajlı durumdaki iki sakini için bir defaya mahsus olmak üzere mali yardım yapılmasına karar verildi.

Yerel Meclis ayrıca Mineralni Bani Belediyesi'nin BG05SFPR003-1.001 İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Öğle Yemeği doğrudan hibe prosedürü kapsamında hibe desteği verilmesi için başvuru yapmasına ilişkin bir karar aldı. Program, Avrupa Sosyal Fonu Plus tarafından ek maddi destek sağlanan Gıda ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Mineralni Bani Belediyesi'nin başvuru yapacağı diğer proje teklifi ise 2021-2027 dönemine ilişkin İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı BG05SFPR002-2.001 Evde Bakım Hizmeti doğrudan hibe prosedürü kapsamında yer alıyor.

Diğer taslak kararlar arasında Belediyeye ait arazilerin kiralanması, kamu mülkiyetindeki taşınmazların belediyenin özel mülkiyetine geçirilmesi ve arazilere ilişkin imar planları hazırlanmasına izin verilmesi yer aldı.


DİĞER HABERLER