Mineralni Bani'de Yerel Girişim Grubu'nun stratejisi tartışıldıSalı, 19 Eylül 2023

Mineralni Bani'de Yerel Girişim Grubu'nun stratejisi tartışıldı

Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi’nde 2021-2027 program dönemine ilişkin Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim Grubu Gelişim Stratejisi taslağının tartışıldığı halka açık bir toplantı yapıldı. Strateji, Mineralni Bani – Çernooçhene (Yenipazar) Yerel Girişim Grubu Derneği tarafından hazırlandı.

 Yeni program dönemine ilişkin strateji, Zdravko Seçkov tarafından tanıtıldı. Seçkov, 140 sayfalık bir sosyo-ekonomik analiz sundu. Seçkov, “Mineralni Bani ilçesinin demografik veri tablosu daha az belirgin ve hatta 2018'den bu yana nüfusta bir artış olduğunu gösteriyor. Bu olumlu bir eğilim, ancak nüfus yapısı olarak çalışma çağındaki insanlar daha küçük bir paya sahiptir. Mineralni Bani ilçesinde mekanik nüfus artış hızında yükselme var, çünkü ilçe nüfusunda 188 kişi artış var, ancak doğal nüfus artış hızında düşüş gözlemleniyor, bu da ülkedeki çoğu ilçenin özelliğidir. Mineralni Bani ilçesinin de bulunduğu Haskovo (Hasköy) ili ülkedeki en düşük gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) sahiptir” diye işaret etti.

Seçkov, “Bu tablo karşısında yeni programlama dönemindeki projelerin yaşam ortamını iyileştirmeyi amaçlaması gerekiyor. Stratejinin temel amacı dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, hizmetler ve toprak dostu üretimler gibi tarım dışı üretimlerin desteklenmesi için küçük girişimciliğin teşvik edilmesi olacaktır. Yeni dönemde tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik tedbirde daha az kaynak söz konusu olduğundan gösterge niteliğinde bir bütçe tahsisi uygulamaya çalışıyoruz” diye açıklık getirdi. Seçkov, “Elbette önerdiğimiz strateji henüz onaylanmadı ve muhtemelen önümüzdeki yılın ortasında lansmanı yapılabilir” dedi.


DİĞER HABERLER