Necmi Ali 2030 hedefi için: Büyüme ve sürdürülebilirlik için yatırımlar, ancak her uzak bölgeye ulaşarakCuma, 23 Nisan 2021

Necmi Ali 2030 hedefi için: Büyüme ve sürdürülebilirlik için yatırımlar, ancak her uzak bölgeye ulaşarakEkonomi Politikası Komitesi (ECON) toplantısında Cebel Belediye Başkanı ve Bölgeler Komitesi üyesi Necmi Ali, "Avrupa finansmanı, büyümeyi teşvik eden ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik sürdürülebilirliğini iyileştiren gelecekteki yatırımlara yönlendirilmelidir. Bu amaçla, ulusal kurtarma ve sürdürülebilirlik planları yerel ve bölgesel yönetimlerle yakın işbirliği içinde geliştirilmeli, öncelikleri tanımlanmalı, planlı bir yaklaşım ve sonuçların raporlanması için ara göstergeler ve tüm paydaşlarla zamanında ve geniş kapsamlı istişare sağlanmalıdır" diyerek bu önceliklere değindi. Oturumun ana konusu, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasıydı.

Necmi Ali konuşmasında, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, bölgesel ve yerel ekonomilerimizi modernize etmemizi sağlıyor. Pandeminin mevcut bağlamında, İyileştirme ve Sürdürülebilirlik Mekanizmasının pandeminin neden olduğu ekonomik krizin üstesinden gelmek için gerekli mali kaynakları sağlayacağına dikkat çekmek önemlidir" dedi.

Cebel Belediye Başkanı, yerel ve bölgesel yönetimlerin çeşitli kurumlar arasındaki iletişim sürecine entegre edilmesi ihtiyacını vurgulayarak, bunlar aracılığıyla vatandaşlar ve işletmelerle doğrudan iletişim gerçekleştirildiği ve kamu beklentilerini en iyi karşılayan gerçek politikalar uygulandığını belirtti.

Necmi Ali, "Bu nedenle, yalnızca ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler arasındaki güçlendirilmiş işbirliği ve ortak çabalar yoluyla belirlenen görevlerin ve hedeflerin zamanında uygulanmasını sağlayabiliriz. Bu bağlamda, ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma gibi açıkça tanımlanmış göstergeler üzerinde bir fikir birliğine varırsak, 2030 gündeminin AB çapında gelişimini yerel ve bölgesel yetkililer tarafından sağlanan verilere dayalı olarak izlemek kolaylaşacaktır" diye vurguladı.

Başkan Ali, dikkatleri yine uzak, seyrek nüfuslu ve çevresel açıdan savunmasız bölgelere çevirdi. Toplantı sırasında Necmi Ali, "Aynı zamanda, farklı Üye Devletlerin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine adil ve uygun maliyetli bir şekilde ulaşmak için farklı yörüngelerin ana hatlarını veren farklı başlangıç noktalarına ve kaynaklara sahip olduğu gerçeğini de hesaba katmak gerekir. Bölgesel ve yerel özellikler, hükümetin her kademesine iletilmelidir, çünkü ortak hedeflerimiz varsa, bu geçişi ekonomik ve sosyal bir fırsat haline getirmek için bu hedeflere nasıl ulaşacağımız konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olmamız gerekir. Bu bağlamda, uzak ve seyrek nüfuslu bölgelere özel önem vererek ekolojik ve dijital geçişin ekonomik, bölgesel ve sosyal uyumunu sağlamalıyız" dedi.


DİĞER HABERLER