Necmi Ali, ALDE'nin AB İç Güvenlik Fonu'nun iki kattan fazla artırılması yönündeki görüşünü açıkladıPerşembe, 27 Eylül 2018

Necmi Ali, ALDE'nin AB İç Güvenlik Fonu'nun iki kattan fazla artırılması yönündeki görüşünü açıkladıAvrupa Parlamentosu (AP) Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE), AB Komisyonu'nun AB İç Güvenlik Fonu'nun iki kattan fazla artırılmasına yönelik teklifini desteklediğini açıkladı. Görüş, ALDE Grubu Üyesi Necmi Ali tarafından Brüksel'de yapılan AP Bütçe Komisyonu toplantısında açıklandı.

Fonun kaynakları, 2021-2027 dönemi için bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçevesinin bir parçasını oluşturacaktır.

Necmi Ali, "Bu AB fonu, sınır ötesi işbirliğini ve ortak operasyonları desteklemek, bilgi alışverişini ve organize suç ve siber suçlara karşı önleme ve mücadele yeteneklerini artırmanın yanı sıra terörizm ve radikalleşme ile mücadele etmek için oluşturuldu.

Bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçevesi konusunda temel zorluk, İç Güvenlik Fonu'nun yeterli esnekliğini ve verimliliğinin yanı sıra idari yükün maksimum azaltılmasının sağlanması olacak. Aynı zamanda ALDE, kriz yönetiminin, önlemenin, hazırlığın, sürdürülebilirliğin ve sonuç yönetiminin yeni İç Güvenlik Fonu'nun politika hedefleri arasında yer almamasını kabul etmiyor. İç güvenliğimizin sağlanmasında kilit bir bileşenden bahsettiğimiz için düzenlemeler sunuyoruz" diye belirtti.

ALDE ayrıca ekipman alımı için ulusal finansman programlarında öngörülen toplam yüzde 15'lik sınırın kaldırılmasını desteklemektedir. ALDE'nin görüşüne göre giriş ve çıkiş göstergelerinin durumla orantılı olmasını ve faydalanıcılara ve idarelere idari yük getirmemesini sağlamak da gereklidir.

Necmi Ali, "Bir üye devletin kendi inisiyatifi üzerine teknik yardım projelerinin maliyetini yüzde 100'e kadar AB bütçesinden finanse etmesine izin veren son programlama döneminin düzenleyici kuralını geri getirmemiz önemlidir. Yeni Ortak Hükümler Yönetmeliğine göre bu alandaki idari yük artmakta ve dolayısıyla teknik yardımlar konusunda kesinlikle finansman seviyesini korumalıdır" diye ekledi.


DİĞER HABERLER