Nüfus sayımı, 22 Ocak- 15 Şubat 2021 döneminde yapılacakPazartesi, 25 Şubat 2019

Nüfus sayımı, 22 Ocak- 15 Şubat 2021 döneminde yapılacak2021 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Nüfus ve Konut Sayımı Yasa tasarısının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Mecliste gazetecilere brifing veren Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) Başkanı Sergey Tsvetarski, "Nüfus ve konut sayımı, her 10 yılda bir gerçekleştirilen ülkedeki en geniş kapsamlı istatistiksel ankettir", diye kaydetti. Tsvetarski, 2021'de tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nüfus sayımı yapılacağını ve verilerin tüm vatandaşları etkileyen politika oluşturulmasında temel teşkil edeceğini vurguladı.

Kanun, 2021 yılında yapılacak sayıma yönelik hazırlık çalışmalarını, sayımın organize edilmesini ve gerçekleştirilmesini düzenler. Nüfus ve konut verilerinin toplanması, işlenmesi ve yayılması için ortak kurallar oluşturulmakta, sayımla ilgili yetkili makamların, sayımı yapan ve deneten kişilerin görevleri ve sorumlulukları belirlenmektedir.

Nüfus sayımı sırasında toplanan verilerin 22 Ocak 2021 tarihine ait olduğu kabul edilecek, sayım araştırması ise 22 Ocak- 15 Şubat 2021 döneminde yapılacaktır. Ülkemizde ikinci kez nüfus sayımı iki aşamada gerçekleşecek-birinci aşamada (22-31 Ocak 2021) elektronik nüfus sayım formunun doldurulmasını sağlayacak, ikincisinde ise (1-15 Şubat 2021) sayım görevlileri hane halklarını, binaları ve konutları ziyaret edeceklerdir.

Nüfus sayımı bittikten sonra NSİ, cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik aktivite, meslek, ekonomik faaliyet ve diğer demografik, sosyal, ekonomik, etnik ve kültürel özelliklere göre nüfusun sayısı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Sayım, aynı zamanda bina ve konutların sayısı ve temel özellikleri ile konut koşullarına dair bilgiler de sağlayacaktır. Sayım sırasında toplanan veriler, ülkedeki merkezi ve yerel yönetim yetkilileri, işletmeler, bilim camiası ve sivil toplum sektörünün yanı sıra Eurostat kurumunun ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanılacaktır.


DİĞER HABERLER