Öğretmenler, yılsonuna kadar maaşlarına yüzde 10 zam talep ediyorPazartesi, 19 Temmuz 2021

Öğretmenler, yılsonuna kadar maaşlarına yüzde 10 zam talep ediyor

Podkrepa İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir parti güya "öncelikli" eğitim faaliyetlerine ne kadar finansman ayıracağını söylemedi. Eğitim için GSYİH'nın en az % 6'sı kadar bütçeye sahip değilsek, eğitim hakkında yapılan tüm konuşmalar gereksiz bir rezonans gibi boş ve anlamsız gelecektir” diye kaydetti.

Sendika, yeni vizyonerlerin düşündüğü gibi harcama yetkisi devredilen bütçelerin kaldırılmasının eğitim sistemindeki tüm sorunları çözmeyeceğini vurguluyor.

Açıklamada, “Bütçelerin oluşturulmasında öğrenci sayısının %70 ağırlıklı öncü rolünün, öğretmen sayısının yanı sıra sınıflar ve fiziki çevre gibi diğer bileşenlerin de dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunların hepsinin bir araya getirilmesi, okul ve anaokulu için daha fazla kaynak yaratmalıdır” denildi.

Sendikacıların ifadesine göre öğretmenlerin elde tutulması, özellikle de genç olanların elde tutulması için maaşlarının sınıftaki ve okuldaki öğrenci sayısına bağlı değil, garantili ve sürdürülebilir olması gerekiyor.

Sendikacılar, bu yılın sonuna kadar öğretmen maaşlarına %10 zam yapılması konusunda ısrar ediyor. Bu amaçla, eğitim bütçesinin 5 milyar levanın üzerinde olması halinde 350 milyon levaya ihtiyaç vardır.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Bulgaristan’da öğretmenlerin en yüksek tükenmişlik düzeyine sahip olduğuna ve onları korumak için en büyük telafi edici mekanizma açığına sahip olduğuna işaret ediliyor. Bu nedenle sendika, öğretmeni tükenmişlikten ve idarenin karakteristik olmayan keyfiyetlerine karşı korumak için yeni bir ulusal eğitim politikası oluşturulması çağrısında bulunuyor.

Öğretmen emeğinin ikinci kategori emek olarak yeniden sınıflandırılması, Öğretmenler Emeklilik Fonu’ndan ödenen ek tutarın öğretmenlerin erken emekli olmaları durumunda bile ömür boyu ve koşulsuz olarak ödenmesinin sağlanması da taleplerden bir diğeridir.

Sendikaya göre, müdürlerin atanması, denetlenmesi ve görevden alınması durumlarında siyasi etki kaldırılmalı, eğitim düzeyi ve yöneticilik tecrübesi şartları dikkate alınarak müdürlerin görev süresi belli bir süre ile sınırlandırılmalıdır.

Yeniden atama süresine herhangi bir sınır getirilmemesi, ancak öğretmenleri temsil eden sendikaların müdür atama komisyonlarına katılmaları gerekir. Müdürlerin, dört yılda bir performanslarının değerlendirilmesi ve bunu yapan komisyonlarda gerekli yeterliliğe sahip olmadıkları için ebeveynler ve kamu konseylerinin değil, bölge eğitim müdürlüklerinin denetim organları ve öğretmenleri temsil eden sendikaların temsilcilerinin yer alması önerilmektedir.

Eğitim Sendikası, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası'nda acil ve temel değişiklikler yapılması konusunda ısrar ediyor.

Öğrenci ve velilerle ilgili olarak, öğrencilerin okul kurallarına uyması için veli ve müdür arasında bir sözleşme yapılması ve sınıf ve gruplardaki öğrenci sayısının azaltılması önerilmektedir. Diğer talepler arasında öğrencilere okula başlangıç ​​aşamasında not yazılması ve asgari yeterlilik düzeyine ulaşmamaları durumunda sınıfı tekrar etmeleri, öğrencilere disiplin için not yazılması, dördüncü sınıfta dış değerlendirme sınavlarının kaldırılması, sadece bir projeye ve ulusal bir programa katılırken değil, her okulda ilgi alanlarına göre faaliyetlerin etkin bir şekilde arttırılması, proje bazlı eğitim ve pratik alıştırmaların %70'i pahasına yeni malzemenin hacminin ve zorluğunun gerçek anlamda %30'a düşürülmesi ve siyasi intikam korkusu olmadan ebeveynlere daha fazla sorumluluk yüklenmesi bulunuyor.

Koronavirüse karşı aşılama kampanyası ile ilgili sendika, sadece aşılı öğretmenlerin anaokullarına erişimlerine izin verilmesi kararının bir işe yaramayacağını ve ayrımcılığa yol açtığını belirterek şimdiye kadar koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu kılan herhangi bir yasa veya düzenleme olmadığını hatırlatıyor.

Foto: AA


DİĞER HABERLER