Öğretmenlere yeşil sertifika zorunluluğu getirilecekSalı, 19 Ekim 2021

Öğretmenlere yeşil sertifika zorunluluğu getirilecek

Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MОН), Sağlık Bakanlığının (MZ) eğitim kurumları da dahil olmak üzere halka açık yerlerde dijital yeşil aşı sertifikaları uygulamasına yönelik olası bir kararını destekleyecek. Bunun tek koşulu, sadece öğretmenler ve yardımcı personel için geçerli olması ve en erken bir ay içinde uygulamaya başlamasıdır. Ek süre verilmesi, aşı olmak isteyenlere bir fırsat daha vermek için gereklidir.

Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Nikolay Denkov, MON’un görüşünü MZ’nin Uzmanlık Kuruluna sundu. Ayrıca MZ’nin, Bakanın talimatıyla tüm okul personeli ve 5. sınıftan yukarı öğrenciler için maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi önerisine de katılıyor. MON, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin aile doktorlarından veya tedavi eden doktorlarından ek tavsiye almaları gerektiğini önermektedir.

Denkov, “Diğer tüm anti-salgın önlemleri ilçe düzeyinde uygulanmalı” diye vurguladı. Bakan, aynı ildeki ilçelerde gözlemlenen farklı vaka oranı düzeyleri argümanını ortaya koydu. 

MON, farklı sınıflardan öğrencilerin karışmasını sınırlamak için ilçede 100 000 kişide görülen vaka sayısının 500'ün üzerinde olması durumunda MZ’nin toplu ders dışı eğitim faaliyetlerini durdurma niyetini kabul eder. İki bakanlık arasında ilgili ilçenin kırmızı veya koyu kırmızı bölgeye düşmesi durumunda spor etkinliklerinin sadece açık havada yapılması önerisinde de herhangi bir tutarsızlık yoktur. Bunun nedeni, spor salonlarına farklı sınıfların girmesi ve orada enfeksiyon riskinin daha yüksek olmasıdır.

Kötü havalarda beden eğitimi dersleri dersliklerde yapılacak. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ifadesine göre, bu derslerde farklı spor türleri için kurallar ele alınabilir, biyoloji, kimya, matematik vb. derslerle disiplinler arası bağlantılar yapılabilir.

MON, 100 000 kişide görülen vaka sayısının 500'ün üzerinde olması durumunda ilgili Bölge Sağlık Müfettişliğinin (RZİ) talimat vermesi halinde 5. sınıftan yukarı öğrencilerin dönüşümlü olarak elektronik ortamda uzaktan eğitime geçmesi önerisini de kabul eder. Böyle bir talimat, okulda devamsızlık yapan öğrencilerin %20'sinden fazla olması veya karantinaya alınan sınıfların %30'undan fazla olması durumunda okul düzeyinde uygulanacak.

Online eğitime geçen sınıflar, her beş okul gününde bir değişecekler. Sadece yüz yüze eğitim için yeterli öğretmenin olmadığı durumlarda daha uzun süre online eğitime devam edilmesi mümkün olacak.

En çok sayıda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler bulunan sınıflar uzaktan eğitime geçiş yapmaya devam edecekler. Genelde 12.sınıflar hariç lise öğrencileri online eğitim görecekler. Salgın durumunun kötüleşmesi durumunda 12.sınıflar ve 7.sınıflar hariç diğer ortaöğretim öğrencileri de uzaktan eğitime geçecekler. VII. sınıf ve ilkokul öğrencileri, yüz yüze eğitime devam etmelerinin objektif olarak imkansız olması durumunda son çare olarak uzaktan eğitime geçecekler.

En az sayıda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler bulunan sınıflar yüz yüze eğitime devam edecekler. MON, okul öncesi gruplarındaki çocukları ve I'den IV'e kadar olan öğrencileri hesaba katmadan bu grubun okuldaki öğrencilerin %50'sinden fazla olmamasını önermektedir.

MON, 14 günlük 100 000 kişide görülen vaka sayısının 750'yi geçmesi durumunda MZ’nin bir ilçedeki okulların tamamen kapatılması önerisini kabul eder.

Anaokulları sadece RZİ’nin tavsiyesi üzerine kapatılacak.


DİĞER HABERLER