Ombudsman Kovaçeva, devletin çevrimiçi çocuk istismarına karşı yardım hattını desteklemesini istediPerşembe, 04 Ağustos 2022

Ombudsman Kovaçeva, devletin çevrimiçi çocuk istismarına karşı yardım hattını desteklemesini istedi

Bulgaristan Kamu Denetçisi (Ombudsman) Diana Kovaçeva, Kamu Düzeninden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı İvan Demerdjiev'e, geçici adalet, elektronik hükümet ve gençlik ve spor bakanları Krum Zarkovu, Georgi Todorov ve Vesela Leçeva’nın yanı sıra Çocuk Koruma Ajansı Başkanı Eleonora Lilova’ya Ulusal Güvenli İnternet Merkezinin çalışmasına son verme ve SafeNet yardım hattını kapatma tehlikesi hakkında uyardığı bir mektup gönderdi.  

Sorun şu ki, Ulusal Güvenli İnternet Merkezinin tamamen proje finansmanıyla çalışmasıdır. Avrupa Komisyonu, "Güvenli İnternet" ve 2014'ten itibaren "Çocuklar için Daha İyi İnternet" adlı AB programları aracılığıyla gerekli fonların %50'sini sağlar, ancak faaliyetler için devlet bütçesinden eş finansman sağlama şartı vardır.

Prof. Dr. Kovaçeva, Uygulamalı Araştırma ve İletişim Vakfı tarafından 2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun kısmi mali desteğiyle kurulan Güvenli İnternet Merkezi'nin öneminin altını çiziyor. Mayıs 2006'da internet üzerindeki yasa dışı ve çocuklar için zararlı içerik ve davranışlarla mücadele için internet yardım hattı açılmıştır.

Ombudsman, yardım hattının çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik ciddi şiddet, insan ticareti, çocukların cinsel sömürüsü, çocuk pornografisi ve bilgisayar istismarı bildirimleri alırken danışma hattının ise çevrimiçi taciz, zararlı ve tehlikeli içerikler konularında tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmeti verdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca merkezin Güvenli İnternet Kamu Konseyi'nin faaliyetlerini koordine ettiğini, interneti, sosyal paylaşım ağları ve mobil cihazları kullanırken çocuklara yönelik risklerin yanı sıra önleme ve yardım arama yollarına ilişkin kamuoyu bilincini artırmak için eğitimler düzenlediğini de belirtiyor.

Kamu Denetçisi, merkezin güvenli internet için 30 merkezden oluşan Avrupa ağı olan Insafe’nin yanı sıra 43 ülkeyi birleştiren Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği INHOPE'nin Bulgaristan’dan tek üyesi olduğunu belirtiyor. Bu kuruluşların bir üyesi olarak dijital bilgi okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik programlar uygular, metodolojiler geliştirir ve bunlar okullarda uygulanır, öğretmenler eğitilir, çocuklarla çalışılır.

Kovaçeva, Güvenli İnternet Merkezi'nin İçişleri Bakanlığı (MVR) Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürü (GDBOP) ve Interpol ile birlikte çalıştığını ekliyor. 2021 yılında 15 000'den fazla iihbar değerlendirildi ve bunların 1500'den fazlası Ceza Kanunu kapsamına giren olaylar için GDBOP'a yönlendirildi. Yılda yaklaşık 10 ihbar, internet üzerinden sübyancı kurbanı olan çocuklar hakkındadır.

Ombudsman, “2005'ten bu yana çocuklar, ebeveynler, çocuklu işçiler, vatandaşlar tarafından verilen çocuklara yönelik çevrimiçi şiddet ve tacize ilişkin 63 000'den fazla ihbar değerlendirildi, özellikle pandemi sırasında bu sayı 2019'da 9289'dan 2020'de 17 855'e yükseldi” diye belirtti.

Kovaçeva, Ulusal Güvenli İnternet Merkezi'nin faaliyetlerinin askıya alınmasından sonra her yıl destek arayan, çevrimiçi şiddet, taciz, istismar, insan ticareti ve cinsel şiddet mağduru olan 16 000'den fazla çocuk ve reşit olmayanların artık onlara yardım edecek kimse olmadan geniş çevrimiçi alanda yalnız kalacakları için endişelendiğini vurguluyor. Bu nedenle, tüm sorumlu kurumları Güvenli İnternet Merkezi'nin kapatılması sorununu çözmenin yollarını ve fırsatlarını acilen aramaya çağırıyor.


DİĞER HABERLER