Önümüzdeki yıl en yüksek emekli maaşı 960 leva olacakCumartesi, 28 Eylül 2013

Önümüzdeki yıl en yüksek emekli maaşı 960 leva olacakÇalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı Danışma Konseyi'nden sonra Bulgaristan'da en yüksek emekli maaşının 960 levaya ulaşacağı açıklandı. Devlet yöneticileriyle sosyal ortaklar, bu değişikliğin yeni emekli olanların aylıklarından başka 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları için de geçerli olduğuna kanaat getirdiler.

Uzmanların ifadesine göre ülkede yaklaşık 53 000 emekli hak ettikleri miktardan düşük emekli ücret almaktadır, fakat önümüzdeki yıldan itibaren artık onlar emekli aylığını gerçek miktarında alacaklar. Eski Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı İvan Neykov, "Danışma Konseyi için güzel bir gündü. 2014 yılında tavan emekli maaşının düşmesi gerektiği konusunda hemfikir olup uzlaşmaya varılmasını başardık" diye kaydetti.

Değişikliklerle tüm emekli aylıklarının hesaplanmasında aynı modelin uygulanması amaçlanıyor. Bu şekilde hesaplandığında emekli aylığı sigorta gelirinin yüzde 40'ını oluşturacak. Tavan emekli maaşı gelecek yıl için planlanan 2 400 levalık asgari sigorta gelirinin yüzde 40'ına eşit olacak. Sosyal Sigorta Kodeksi'ne göre şu anda 770 levalık azami sigorta priminden yüzde 35 oranında kısıtlanmış tavan ücretlerinin gelecek yıldan itibaren yürürlükten kaldırılması gerekir. Fakat bu sadece yeni emekli olanlar için geçerlidir.

Bir hafta önce Milli Televizyon'da Çalışma ve Sosyal Bakanı Hasan Ademov, yaşlılara yönelik ayrımcılığın önlenmesi için emekli olmanın en adil biçimde ve dayanışma üzerine yapılacak şeklinin arandığını belirtmişti. Bakanın ifadesine göre Milli Sigorta Kurumu'nun bütçesinde eksiklik yok ve bu yılsonuna kadar tüm emekli aylıklarının ödenmesi garanti edilmektedir.

Üstelik bu yılsonunda en fakir emekli kesimine ek ödeme yapılması mümkün. Aralık ayında kabul edilecek 2014 Ulusla İstihdam Eylem Planı'na gelince Suriyeli mültecilere iş verecek kuruluşların teşvik edilmesi için kaynak ayrılması öngörülmektedir.


DİĞER HABERLER