Piyasadaki güneş gözlüklerinin yüzde 7'si sahteSalı, 26 Haziran 2018

Piyasadaki güneş gözlüklerinin yüzde 7'si sahte Devlet Metroloji ve Teknik Gözetim Dairesi'nde görevli müfettişler tarafından gerçekleştirilen yoğun denetimlerin sonuçlarına göre, ülkedeki ticaret ağındaki test edilen güneş gözlüklerinin yaklaşık yüzde 7'si gereksinimleri karşılamamaktadır, yani bunlar sahtedir.

Uzmanların ifadelerine göre saptanan tutarsızlıklar önemli ölçüde azalmıştır. Öyle ki, sadece bir yıl önce benzeri denetimlerde mağazalara dağıtılan ürünlerin yüzde 20'sinde ihlaller tespit edilmiştir.

Bu yılki denetimler 246 ticaret mekanını kapsadı ve en çok ihlallerin kaydedildiği küçük satış mağazaları, süpermarketleri ve benzin istasyonlarını kapsaması için optik ve gözlük mağazalarının dışında yoğunlaştırıldı.

Devlet Metroloji ve Teknik Gözetim Dairesi'nden verilen bilgiye göre müfettişler 552 farklı gözlük modelini denetledi ve bunların 40'ında aşağıdaki tutarsızlıklar bulundu: 37'sinde Bulgarca kullanma talimatı yok ve 17'sinde uygunluk işareti yok. Tespit edilen ihlaller için 40 idari ceza kararı alındı ve yasal gerekliliklere uygun olarak uygun olmayan ürünün dağıtımı veya kullanımının durdurulması, el konulması ve bertaraf edilmesi için 17 emir verildi.

Denetimler sırasında ülke genelinde çeşitli perakende satış noktalarından bir laboratuvarda test edilen çocuk güneş gözlüğü örnekleri satın alındı. Sonuçlar, tüm modellerin uygulanabilir Avrupa Birliği standartlarını karşıladığını göstermektedir.

Yasaya göre, güneş gözlükleri kullanım talimatıyla birlikte satılmalıdır ve talimatın ayrıca Bulgarcaya da tercüme edilmesi şarttır. Bu kitapçıktan tüketici, 0 ile 4 arasında numaralandırılması gereken gözlük filtre sınıfı hakkında bilgi edinmelidir. Uzmanlar,"İnsanlar bu sayı ne kadar büyükse, güneş filtrelerinin UV ışınlarından koruyucu özelliklerinin daha yüksek olduğunu akılda tutmalılar" dediler. Ancak uzmanlar, filtre sınıfı 4 olan gözlüklerin araç sürerken kullanılmaması gerektiğine dair uyarıyorlar, çünkü gözlük sürücünün görünürlüğünü azaltabilir.

Üreticinin, ürettiği gözlüklerin polarize edici etkiye sahip filtreleri olduğunu açıklaması, onların kullanımında gözlerin UV ışınlarından korunacağı anlamına gelir. Bu fonksiyonun varlığında ışınların yansımasının azaldığını bilmek önemlidir, ancak farklı filtre sınıflarında bu yüzde oranı farklıdır. Filtre sınıfı 2, 3 ve 4 olan gözlükler yansımaları yüzde 78 orana kadar azaltmaktadır, filtre sınıfı 1 olan gözlüklerde bu oran yüzde 60'ın üzerine kadar çıkıyor, filtre sınıfı 0 olan gözlüklerin ise polarize edici etkisi yoktur.

Göz doktorları, UV ışınlarının, göz bebeğin genişlemesine neden olan koyu bir plaktan içeri girmesinin, gözlük taşımayanlardan daha zararlı olduğunu söylüyorlar. Çünkü gözlerin yumulması, sıkılması gibi doğal savunma mekanizmalarının kullanılmasından daha fazla ışınlar girmektedir. Çocuklardan tamamen korunmaksızın gözlük kullanımına kesinlikle izin verilmez.


DİĞER HABERLER