Radev: Toparlanma Planı, Bulgaristan’ın modernizasyonu için bir fırsattırSalı, 15 Kasım 2022

Radev: Toparlanma Planı, Bulgaristan’ın modernizasyonu için bir fırsattır

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda ülkemizi ziyarette bulunan Avrupa Komisyonu Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Başkanı Celine Gauer ile bir araya geldiği görüşmede, “Bulgaristan için Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı (NPVU) sadece mali bir araç değil, aynı zamanda ülkenin gerçek modernizasyonu için bir fırsattır. Bu nedenle, içerdiği projeler Bulgaristan ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını garanti etmelidir” diye kaydetti.

Görüşmede Avrupa Birliği (AB) Fonları Yönetiminden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov ve Enerji Bakanı Rosen Hristov de hazır bulundular.

Cumhurbaşkanı, eğitim, sağlık ve adalet gibi hayati önem taşıyan alanlarda kalkınmaya öncülük etmeyi amaçlayan NPVU kapsamında Bulgaristan’ın almayı beklediği fonların önemini vurguladı. Radev, “Savcılığın çalışmaları da dahil olmak üzere Bulgaristan’ın adalet sisteminde reform yapılması, ülkedeki ekonomik ortamın öngörülebilirliğini ve şeffaflığını artırmak için de gereklidir” diye vurguladı. Bu bağlamda, geçici hükümetin plan kapsamında ikinci ödeme açısından gerekli olan hukukun üstünlüğü alanında kanun tasarılarını hazırlayarak Meclise sunduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, “Bulgaristan, yenilikçi ve ekolojik teknolojilerin uygulanmasıyla bölgemizde bir enerji merkezi haline gelme hırsına sahiptir" diye belirtti. Radev, NPVU kapsamında öngörülen projelerin, en iyi ulusal enerji karışımını sağlayarak ve aynı zamanda Bulgaristan'ın bölgedeki enerji rolünü dikkate alarak sürdürülebilir ve sosyal açıdan adil bir yeşil enerjiye geçişe katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, yenilenebilir kaynaklardan temiz enerjinin elde edilmesi ve depolanması için uzun vadeli çözüm arayışları büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı, enerji alanında halihazırda diğer ülkelerde uygulanmakta olan modern teknolojilerin kullanımına örnek olarak, karbondioksitin tutulması ve depolanmasını, çevre dostu elektrik üretimi ve ayrıca yeşil hidrojen üretimi için büyük kapasiteli bir fotovoltaik santral inşa etme olasılıklarına dikkat çekti. Radev, “Yeşil bir ekonomiye geçişin, enerji kompleksinde ve ülkenin kömür madeni ocakları bulunan bölgelerinde çalışanlar için istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine yol açması Bulgaristan için kilit önemdedir” diye vurguladı.


DİĞER HABERLER