Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii için 800 bin leva sağlandıPerşembe, 23 Mayıs 2024

Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii için 800 bin leva sağlandı

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre HÖH Genel Başkanı Delyan Peevski ve Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Yordan Tsonev, Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii için 800 bin leva sağladı.

Dinlere ve dini mabetlere, yani kültür anıtlarına destek verilmesi her zaman HÖH Genel Başkanı Delyan Peevski ve HÖH için önemli olmuştur.

Özellikle ulusal öneme sahip bir kültür anıtı olan Razgrad'daki İbrahim Paşa Camisi için HÖH Genel Başkanı Delyan Peevski, geçen yıl ekim ayında Razgrad ziyareti sırasında 7-8 yıl süren yenileme çalışmasının tamamlanmasındaki zorluklar konusunda bilgilendirilmişti.

Bu konu HÖH Genel Başkanı'nın Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ile yaptığı görüşmelerde de gündeme gelmişti.

Delyan Peevski'nin girişimi ve Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Yordan Tsonev aracılığıyla, Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu ve onarımı için gerekli olan 800 bin levalik fon, Bakanlar Kurulu bütçesinde yer aldı.

Bu fon geçen hafta Bütçe Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından sağlandı.

- Konu ile ilgili Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

 “Dün Bakanlar Kurulu, Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu için devlet bütçesinin makro çerçevesinde öngörülen 801 bin levayı tahsis etti.

Taşınmaz kültür mirası statüsündeki caminin restorasyonu ve korunması için öngörülen 801 bin leva tutarındaki fonların, Başmüftü Dr. Mustafa Hacı'nın HÖH Başkanı Delyan Peevski ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yordan Tsonev ile yaptığı görüşmeden sonra 2024 yılı devlet bütçesinin makro çerçevesinde belirlendiğini hatırlatmak isteriz. Makro çerçevede ayrıca Troyan Manastırı'nın Batı Kanadının yenilenmesi için 1 milyon 349 bin leva tahsis edildi. 

Kararname, Kamu Finansmanı Kanunu'nun 3. Maddesi ile bağlantılı olarak Dinler Kanunu'nun 76. Maddesi'nin 1.Fıkrası ve 106. Maddesinin 2. Fıkrası ile 67. Maddesinin 10. Fıkrasına dayanılarak 2024 yılı Bulgaristan Cumhuriyeti Devlet Bütçesinin uygulanmasına ilişkin 13 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 10. Maddesi uyarınca kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte fonlar, Türkiye'nin İstanbul'daki Aziz Stefan Demir Kilisesi'ni restore etmesinin ardından Bulgaristan'dan gelen minnettarlığın bir karşılığı olarak verildi.

Bu bağlamda, Müslüman diyaneti, ülkedeki camilerin korunmasına ilişkin uzun süredir devam eden ve aciliyet arz eden sorunların, özellikle de bir seçim kampanyası sırasında siyasi amaçlar için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu düşünmektedir.”

- Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu son aşamaya geldi

Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii'ni güçlendirmek için benzersiz bir teknolojik yöntem  kullanıldı.

Bu bilgiler, Razgrad Bölge Valiliği'nin ulusal anıtın restorasyonuna yönelik proje faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin raporunda yer alıyor.

Yöntem, Müslüman mabetinin üç duvarı boyunca metal elemanların duvara yatay olarak yerleştirilmesini içeriyor. Bu teknoloji, kataloğunda Balkanların üçüncü büyük camisi olan mabedin de yer aldığı UNESCO danışmanları tarafından tavsiye edilmiştir.

Devlet bütçesinden sağlanan yaklaşık 2,4 milyon leva değerindeki proje kapsamında Makbul İbrahim Paşa Camii'nin koruma, restorasyon ve adaptasyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Mabedin çatı yapısı tamamlanmış ve binanın dış cephesi restore edilmiştir. Caminin üç kubbeli girişinin inşası devam etmekte olup, beton sütunlar dikilmiş ve kemerlerin kalıpları yerleştirilmiştir.

Binanın içindeki freskler ve ahşap yapılar restore edildi, alçı vitray pencereler yerleştirildi ve özel zemin döşemesi için çalışmalar tamamlanıyor.

Alanın çevresi iyileştirilecek ve bir drenaj sistemi inşa edilecektir. Taş kaplama ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.

Turist akışını arttırmanın yanı sıra, restore edilen cami, çevredeki alanın planlanan iyileştirilmesiyle birlikte, Razgrad'ın merkezi kentsel alanının görünümünü önemli ölçüde iyileştirecektir.


DİĞER HABERLER