Rodoplar'da çam ormanları kuruyorPazartesi, 24 Temmuz 2017

Rodoplar'da çam ormanları kuruyor Smolyan (Paşmaklı) şehrini ziyareti sırasında Tarım, Gıda ve Orman Bakan Yardımcısı Atanas Dobrev, "Ülkenin önde gelen silvikültürcüleri, sivil toplum kuruluşu, merkezi ve yerel yönetim temsilcileriyle birlikte Rodoplar'da ormanların kuruduğuna dair basına ve kamuoyuna duyuruda bulunmamız gerekir. Ülkede ormanların büyük bir bölümü kabuk böceklerinden ve mantar zararlılarından zarar gördü ve bu durum acil tedbirler alınmasını gerektiriyor" diye kaydetti.

Bu istilanın temel nedeni kabuk böceğinin gelişimi için iyi bir beslenme ortamı olmasıdır. Bu durum kasırga, orman tahribatı, don hasarı, kar fırtınası gibi abiyotik faktörlerden dolayı hasar gören ağaçların 2 milyon metreküpü aşkın olarak büyük miktarda olması ve onların büyük bir oranının ulaşılmaz alanlarda bulunduğu için 1 yıl içinde hızlı bir biçimde bu ağaçlardan ahşap ürünler elde edilmesinin mümkün olmaması sonucu meydana geldi.

Bulgaristan Bilimler Akademisine (BAN) bağlı Orman Enstitüsünde görevli akademisyen Aleksandır Aleksandrov, "Süreç endişe vermektedir ve acil olarak insan müdahalesi gerekmektedir" diye kaydetti. Aleksandrov, "Kabuk böceklerinin oluşturduğu lekeler bazen günde bir metre genişliyor ve ormanlara müdahale etmemiz gerekir ve bu da orman kesimi ile olacak. Bazı yerlerde kabuk böceklerinin yer değiştirmesi ve beslenme ortamını kullanmaya başlaması nedeniyle oluşturduğu lekelerin etrafındaki ağaçlar da etkilenmektedir" dedi.

Akademisyen Aleksandrov, "Çözülmesi gereken sorun kurumlardan başka tüm orman sahiplerini de ilgilendiriyor. Bu hasarlı ağaçların kesilip ahşap ürünler elde edileceği zor bir dönem bizi bekliyor ve silvikültürcülerin işini yapmasına imkan verelim" diye vurguladı.

Etkilenen ormanlık alanların kapsamı çok dinamik ve tam bir değerlendirme yapılamıyor, fakat son verilere göre yaklaşık 300 bin dekarlık alan etkilenmiştir.

Son yıllarda sorun büyümekte ve kapsamı genişlemektedir. 2016 yılının ortasından beri endişe verici olan etkilenen iğne yapraklı ormanların artması eğilimi gözleniyor. 2015 yılına göre etkilenen alanlarda 66 bin dekardan 180 bin dekara veya 3 misli artış kaydedildi. Sadece 2017 yılının Temmuz ayına kadar etkilenen ormanlık alan miktarı tüm 2016 yılı boyunca etkilenen alanların miktarı kadardır.

Bilim çevrelerinin temsilcileri, "Kuruyan ormanları oluşturan ağaçlar 40-50 yaşında ve bu plantasyon ormanları için belirlenen yaş sınırıdır" diye belirttiler.
Ormanlar Yürütme Ajansı İcra Müdürü Müh. Grigor Gogov, etkilenen bölgelerde sağlam ağaçların kesimine sınırlama getirildiğini ve hasarlı ağaçların kesimine yoğunlaştırıldığını bildirdi. Etkilenen orman sahiplerinin tespit edilerek, sıhhi ağaç kesimi ve başka çalışmalara yönelik tedbirler alınması için tavsiyelerde bulunulduğunu belirtti.

Sorunun yerinde değerlendirilmesinden sonra Smolyan Valiliğinde bölgede yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle görüşme yapıldı. Basın toplantısında BAN Orman Enstitüsü ve Ormancılık Teknik Üniversitesinin temsilcileri akademisyen Aleksandır Aleksandrov ve Doç. Dr. Petkov, Ormanlar Yürütme Ajansı İcra Müdürü Müh. Grigor Gogov ve Yardımcısı Müh. Valentin Karamfilov, Smolyan Vali yardımcıları Vladimir Gırbelov ve Andriyan Petrov, Güney Merkez Devlet Orman İşletme Müdürü Müh. Botyo Arabaciev, Smolyan Bölge Orman Müdürü Müh. Ventsilav Furlanski, bölgede devlet orman işletmelerinin temsilcileri, Smolyan Bölge Çevre ve Su Müfettişi (RİOSV) Ekaterina Gadjeva ve Smolyan il Tarım Müdürü İvanka Georgieva yer aldılar. Onlar sorunun özünü ortaya koyarak, üstesinden gelinmesine yönelik alınabilecek olası tedbirlere ilişkin açıklama yaptılar.

Akademisyen Aleksandrov, orman manzarasını değiştirme zamanı geldiğini söyledi. Kamuoyunun ve sivil toplum kuruluşlarının bunu anlayışla karşılayacağına dair ümidini ifade etti. İğne yapraklı ağaçlardan geniş yapraklı ağaçlarla yeşillendirmeye geçilmesi gerektiğini izah etti. Bunun büyük bir oranda Kırcaali ilini kapsayacağını belirtti. Smolyan ilinde ise deniz yüzeyinden daha çok yüksekte olması nedeniyle orman manzarasında önemli değişiklikler olmayacağını, oradaki ormanlarda hem iğne yapraklı ağaçlarla, hem geniş yapraklı ağaçlarla yeşillendirme ile kısmi değişiklikler yapılacağını kaydetti.

Ormanlar Yürütme Ajansı İcra Müdür Yardımcısı Müh. Valentin Karamfilov, Bulgaristan'da orman sahiplerinin devlet, belediyeler, gerçek ve tüzel kişiler olduğunu ve ormanların korunması sorumluluğunu onların taşıdığını izah etti. Bu yüzden gerçek kişilerin ve belediyelerin, ormanlara bakım yapamadıkları halde devlet kuruluşlarıyla sözleşme imzalaması çağrısında bulundu. Bunu yaptıkları halde ormanlardan elde edilen ürünler için kendilerine düşen kar payını alacaklarını ve aynı zamanda devlet kuruluşları korumaya yönelik çalışmalarla ormanların bakımını yapmış olacağının altını çizdi.

Müh. Arabaciev ve Müh. Furlanski, 2015 yılında yaşanan kar felaketi sırasında hasar gören ağaçların kullanımına ilişkin istatistik veriler tanıttılar. Onlar Güney Merkez Devlet Orman İşletme Müdürlüğü ve bölgede devlet orman işletmelerinin sorunun üstesinden gelmek için aldıkları tedbirler ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verdiler.

Kapanış konuşması yapan Smolyan Vali Yardımcısı Vladimir Gırbelov, sorunun üstesinden gelinmesi için gerekli tüm çalışmalara Smolyan Valiliğinin tam destek vereceğini ve yardım edeceğini beyan etti.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER