Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu: " Bulgaristan'da 1985 yılında Türklere uygulanan asimilasyon politikalarını kınıyoruz"Salı, 24 Aralık 2013

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu: Bulgaristan'da Todor Jivkov başkanlığındaki baskıcı komünist rejim tarafından 25.12.1984 tarihinde başlatılan ve mart 1985'e kadar devam eden ülke genelindeki "soya dönüş" adı verilen "Türklere zorla ad değiştirme ile dini vecibelerini, örf ve adetlerini yerine getirme yasaklamaları" şeklinde uygulanan asimilasyon politikaları, etnik ve kültürel kırım uygulamalarını 29. yıldönümünde bir daha şiddetle kınıyoruz.

Bulgaristan'da belirtilen dönemde Türklere uygulanan Asimilasyon Politikaları, Birleşmiş Milletler, ABD, AB ve diğer Uluslararası Forumlarda tespit ve kabul edilerek KINANMIŞTIR. 11.01.2012 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından kabul edilen "BİLDİRİ" ile geçmişte "BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARINA" yapılan asimilasyon uygulamalarının yanlış olduğu ilan ve kabul edilmiştir. Ancak bildirideki süreç işletilmediği için ilerleme sağlanamamış, hukuki süreç de zamanaşımı nedeniyle durdurularak buna sebebiyet veren suçlular da cezalandırılmamıştır.

Bulgaristan tarafından iyi niyetle başlatılan girişimlerin devamı beklenirken, Bulgaristan'da bazı Irkçı Parti ve Çevrelerin, Türk ve Müslümanlara karşı saldırıları her geçen gün artmaktadır. Camiler kundaklanmakta, Müslüman Cemaate karşı Irkçı gruplar tarafından fiziki saldırılar gerçekleştirilmekte, Müslüman Cemaat Vakıflarının mal varlıkları iade edilmemekte ve çalışmaları İdare tarafından engellenmektedir.

Bunun yanında "Asimilasyon yapılmadı" şeklinde imza kampanyaları ile Anadilde Eğitime yönelik kısıtlamalar devam etmekte, tarihten gelen Osmanlı Kültürel Varlıkları yok edilmekte, Türkçe yer adları değiştirilmektedir. En son Varna'da olduğu gibi, 215 Türkçe yer adlarının değiştirilmesi için Belediye Meclisinden Karar alınmaktadır.

Belirtilenlerin bir anlamı vardır ki, bir AB ülkesi olan Bulgaristan'daki etnik düşmanlık körüklenmektedir. Bütün bunlar, tarihten ders alınmadığını göstermekte ve bizi halen orada yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz adına, bütün kanun ve antlaşmalara rağmen yeterince güvencede olmadıklarını düşündürmekte ve derinden endişelendirmektedir.

29. yıldönümünde, Bulgaristan'da Türklere yapılanları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir daha saygı ile kamuoyuna duyuruyoruz.


Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Adına
Ayhan BÖLÜKBAŞI
Genel Başkan


DİĞER HABERLER