Sabıka kaydı belgesi, elektronik ortamda düzenlenebilecekSalı, 26 Temmuz 2022

Sabıka kaydı belgesi, elektronik ortamda düzenlenebilecek

Nerede doğduğuna bakılmaksızın, her Bulgaristan vatandaşı, elektronik bir sabıka (adli sicil) kaydı belgesi talep edebilecek ve alabilecektir. Bunun için tek koşul kişinin nitelikli elektronik imzaya (KEP) sahip olmasıdır.

Bu, bugün kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlanan yönetmelik taslağı ile sağlanacak.

Değişikliklerle şimdiye kadar sadece hüküm giymemiş kişilere ve Bulgaristan topraklarında doğanlara verilen elektronik adli sicil belgelerinin kapsamı da önemli ölçüde genişletilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, elektronik adli sicil belgelerinin artık aşağıdaki gruplar için düzenlenmesini öngörüyor: Hüküm giymemiş, hüküm giymiş, beraat etmiş ve affa uğramış ve/veya Ceza Kanunu’nun 78a. maddesine göre idari para cezası almış kişiler.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, “Değişikliklerin amacı, adli sicil kaydı belgesi almak için sabıka kaydı bürolarına şahsen başvuru yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak vatandaşlar üzerindeki idari yükü hafifletmektir” denildi.

Bu, 1 Eylül 2022'de yapılması planlanan, merkezi bir veri tabanı içeren, yeni oluşturulan Yargı Statüsü Merkezi Otomasyon Bilgi Sistemi’nin devreye alınması ve diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonu ile mümkün olacak.

Yargı Statüsü Merkezi Otomasyon Bilgi Sistemi, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulmakta ve bakımı yapılacak.  

Bulgaristan doğumlu olmayan Bulgaristan vatandaşları için de elektronik adli sicil belgesi talep edilebilecek. Sistem üzerinden elektronik hizmete KEP sahibi olmak kaydıyla yurt dışından da erişilebilecek.

Düzenlenen elektronik adli sicil belgeleri resmi belgeler olacak.
 


DİĞER HABERLER