Sağlık Bakanlığı: Bulgaristan’da aşıdan kaynaklı ölüm vakası yokSalı, 18 Ocak 2022

Sağlık Bakanlığı: Bulgaristan’da aşıdan kaynaklı ölüm vakası yok

16 Ocak 2022’de NOVA TV’nin “Na Fokus” programına konuk olan Doç. Dr. Atanas Mangırov’un kullandığı “564 kişi aşı oldukları için öldü” ifadelerinden dolayı gazetecilerden gelen sorular üzerine Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bulgaristan'da Covid- 19 aşısı ile herhangi bir kişinin ölümü arasında neden-sonuç bağlantısı olduğu kanıtlanmış değil. İlaç Yürütme Ajansı (İAL), ülkemizde aşı sonrası yan etkileri izleyen kurum olup web sitesinde aşı olduktan sonra yan etkilerin bildirilmesi için çağrıda bulunulmuştur” diye kaydedildi.

Bulgaristan'da aşı kampanyasının başlangıcından bu yana ölüm vakası ile Covid-19'a karşı aşı uygulaması arasında şüpheli bir bağlantı olduğuna dair toplam 9 rapor sunuldu ve hiçbir vakada bu kanıtlanmadı. Sadece son 14 gün içinde Covid-19'dan ölen vatandaşların %93,12'si aşılanmış değildi.

Ajans ayrıca enfeksiyonun iki aşı dozu arasındaki sürede meydana gelen Covid-19 hastalığından kaynaklanan toplam 6 ölüm vakası bildirildi ve bir vakada hastalık, aşının uygulandığı gün tespit edildi.

17 Ocak 2022 itibariyle Covid-19 aşılarını takiben bildirilen toplam advers reaksiyon sayısı 3 861'dir. Bunların arasında yaklaşık %10'u ciddiyet kriterlerini karşılayan reaksiyonlardır. Gözlenen reaksiyonun tıbbi öneminin ciddi olarak belirlenip belirlenmediği, kapsamlı bir analizden sonra değerlendirildiği belirtildi.

Mevcut gereksinimlere göre, ciddi bir advers ilaç reaksiyonu, hayati tehlike oluşturan bir kişinin sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etki, hastaneye yatış veya hastanede kalış süresinin uzatılması, önemli veya kalıcı hasar, sakatlık, konjenital anomaliler, tıbbi önemi olan diğer reaksiyonlardır.

Açıklamada tüm bu süreç şöyle izah edildi: Aşıların güvenliğinin izlenmesi, mevcut ve doğrulanabilir tüm bilgilerin ve analizlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesine dayanır. Mevcut tüm veriler ve aşamalı değerlendirme, ruhsatlandırma makamı olan Avrupa İlaç Ajansının (EMA) web sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır. EMA'nın web sitesinde bunun bir aşı kullanımından sonra gözlemlenen tıbbi bir olayla ilgili şüpheli bir bağlantı hakkında bilgi olduğu açıklamasıyla birlikte iletilen toplam rapor sayısı ve ölüm raporlarının sayısına ilişkin bilgiler yayınlanır. Açıklamada, bir kişide böyle bir tıbbi olayın gözlemlenmesi veya aşılamadan sonra ölüm yaşanması, bu vakaların aşı ile ilgili olduğu anlamına gelmiyor, çünkü ikincisinin doğrulanması ve kanıtlanması gerekiyor.  

İAL, şüpheli advers reaksiyonların rapor edilmesini her şekilde teşvik eder. Her bir tıbbi ürünün her bir broşüründe ve ayrıca sağlık profesyoneller için hazırlanan ürün özelliklerinin özeti adı verilen bilgilerde bir bildirim çağrısı bulunur.


DİĞER HABERLER