Sağlık sigortası olmayan kişiler, mevcut adreslerine göre tedavi için başvuracakÇarşamba, 27 Eylül 2017

Sağlık sigortası olmayan kişiler, mevcut adreslerine göre tedavi için başvuracakBaşbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada hükümetin sağlık sigortası olmayan kişilere yönelik hastanelerde verilen hastalık tanı ve tedavi hizmetlerine ilişkin kararnamede değişiklik yapılmasına dair teklifi onayladığı bildirildi. Sağlık sigortası olmayan kişiler, tedavi başvuru formunu mevcut adreslerine göre verecekler.

Hükümet, 2017 yılında kabul edilen sağlık sigorta primi ödemek için geliri veya mülk sahibi olmayan kişilere yönelik hastanelerde verilen hastalık tanı ve tedavi hizmetlerine yönelik kaynakları harcama işlemlerini belirleyen kararnamede değişiklikler yaptı.

Değişiklikler, en kırılgan gruplara yönelik sosyal koruma sisteminin iyileştirilmesi için sosyal yardım alanındaki yasal çerçevenin ve uygulamaların senkronize edilmesi amacıyla yapıldı.

Yapılan değişikliklerle tedaviye ihtiyaç duyan kişinin mevcut adresi değişse bile sosyal yardım alıp almadığı hemen tespit edilecektir.

Şu anda sosyal yardım ödeneği ödenmesi için başvuru formu veriliyor ve yardım ödeneği verilmesine yönelik tüm işlemler yardım alma hakkına sahip kişinin mevcut adresi ile ilgilidir.

Aynı zamanda çoğu sosyal yardım ödeneği alan geliri veya mülk sahibi olmayan kişilere yönelik hastanelerde verilen hastalık tanı ve tedavi hizmetleri için bildirim formu doldurulması isteniyor. Bu form kişilerin daimi ikamet adreslerinin sınırları içinde bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlar Müdürlüğüne veriliyor.

Yapılan değişiklerle bu bildirim formu artık kişilerin mevcut adreslerine göre Sosyal Yardımlar Müdürlüklerine verilecektir.


DİĞER HABERLER