Sayıştay: Organik tarım üreticileri, organik tarım değil, sübvansiyon alma derdindePazartesi, 29 Ekim 2018

Sayıştay: Organik tarım üreticileri, organik tarım değil, sübvansiyon alma derdindeSayıştay tarafından yürütülen 2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı Tedbir 11: Organik Tarımın uygulanmasına ilişkin faaliyet ve işlemlerinin denetiminden çıkarılan sonuç şu: Organik tarım üreticileri organik tarımın değil, sübvansiyon alma derdindedir.

Tedbir, mineral gübre veya tarım ilacı kullanmadan organik bitki yetiştiriciliğini, arıcılığını ve hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte dezavantajı da vardır ki faydalanıcıların verimlilik kaybına uğramaları halinde bile telafi edici bir tazminat almalarına izin vermemesidir. Böylece yararlanıcıların % 82'si, gerçekleştirilen üretimden elde edilen kazançların, tedbir kapsamında verilen hibe miktarına karşı 1'e 1 ya da daha düşük bir miktarda gelir beyan eder.

Yerinde yapılan denetlemeler sonucunda çoğu durumda yetiştirilen organik tarım bitkilerinin yabani otların sardığı tespit edildi. Bu, verimlilik elde etmek için gerekli özenin gösterilmediğini açıkça göstermektedir.

Kontrol sistemindeki diğer bir büyük dezavantaj, organik tarım kurallarına uyulacağının garanti altına alınmamasıdır. Bu, büyük ölçüde organik üretim kurallarının uygulanması konusunda çok sayıda uzman personelin görevden ayrılmasından ve Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı ve Devlet Tarım Fonu arasında tek bir bilgi sisteminin olmayışından kaynaklanmaktadır.

Denetimden çıkarılan temel sonuç organik tarıma olan ilginin yüksek olmasıdır. Bunun göstergesi, Organik Tarım Tedbirinin yararlanıcılarının sayısıdır. Onların sayısı sadece bir yıl içinde iki katına çıktı (2015'te 2 011'den 2016'da 4 235'e). Bununla birlikte 2017 kampanyası için, fon sıkıntısı nedeniyle yardım başvurularını kabul etme konusunda sınırlamalar getirilmiştir.

Bu nedenle Sayıştay, organik tarımın geliştirilmesi ve gerekli bakım ve tarım uygulamalarının sağlanması için ek kriterler getirilmesini tavsiye etti.

Diğer bir tavsiye, tüm zincir üzerinde kontrolü geliştirmek için kontrolleri kolaylaştırmak amacıyla birleşik bir bilgi sisteminin oluşturulmasıdır.


DİĞER HABERLER