Schengen yasağı bulunan kişiler Bulgaristan'a giriş yapamayacakCuma, 27 Temmuz 2018

Schengen yasağı bulunan kişiler Bulgaristan'a giriş yapamayacak İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada," 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bulgaristan, Schengen Bilgi Sisteminde giriş yapmalarının ve kalmalarının reddedildiğine dair uyarıda bulunulan üçüncü ülke vatandaşlarına kendi topraklarına giriş yapmalarını ve kalmalarını reddedecektir" diye bildirildi.

Bu, AB Konseyinin Bulgaristan ve Romanya için Schengen müktesebatının kalan hükümlerinin uygulanması konusunda aldığı bir karara dayanmaktadır.

Bir veya daha fazla AB üyesi ülkenin herhangi bir üçüncü ülke vatandaşının Schengen Bölgesine giriş yapmasının ve kalmasının yasaklandığına dair Schengen Bilgi Sistemine bilgi kaydetmeleri durumunda Bulgaristan sınır kapılarından ülke topraklarına giriş yapmasına izin verilmeyecektir.

Haklarında giriş yasağı olduğu tespit edilen, ikamet izni bulunmaksızın ülke toprakları içinde bulunan üçüncü ülke vatandaşları yetkili Bulgar makamları tarafından sınır dışı edileceklerdir.

Schengen Bilgi Sistemi, en çok kullanıcı sayısı olan Avrupa'nın en kapsamlı bilgi sistemi olup kişilerin serbest dolaşımı konusunda en etkili telafi edici önlemdir. Bulgaristan'ın, Avrupa Birliği ve Schengen Bilgi Sistemi üyesi olarak İkinci Schengen Bilgi Sistemini Kullanma Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ihbarlar şeklinde ülke topraklarına giriş yasağı bulunduğuna dair bilgi kaydetme yükümlülüğü doğacaktır. Bununla birlikte ülkemiz diğer 29 üye devletin getirdiği yasaklara uymak zorunda kalacaktır. Bu, üye devletler tarafından konulan giriş yasaklarının karşılıklı tanınması ve uygulanması yoluyla ortak bölgenin güvenliğini garanti eden Schengen müktesebatının temel başarılarından biridir.


DİĞER HABERLER