Seçimlerde oy kullanmak zorunlu olduPerşembe, 21 Nisan 2016

Seçimlerde oy kullanmak zorunlu olduMeclis'te iki saate yakın süren sert tartışmalardan sonra milletvekilleri nihai olarak Seçim Yasası'nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun teklifini kabul ederek, seçimlerde oy kullanmanın vatandaşın bir hakkı değil de, bir vatandaşlık görevi olduğuna karar verdiler.

Teklifin kabul edilmesini ısrar eden Vatansever Cephesi Koalisyonu Grubu Milletvekillerini oylamada kabul oyu kullanan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB), Bulgaristan Gelişimi İçin Alternatif (ABV) Milletvekilleri ve Bulgar Demokrasi Merkezi (BDM) Milletvekillerinin bir kısmı desteklediler.

Böylece kabul oyu kullanan 109 milletvekili, Bulgaristan vatandaşlarının Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, AB Parlamentosu Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmalarını zorunlu kıldılar. Oylamada 74 Milletvekili ret oyu kullanırken, 10 Milletvekili de çekimser kaldılar.

Bulgar Sosyalist Partisi (BSP), Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Ataka ve Reform Blok Milletvekillerinin bir kısmı kabul edilen kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğuna kanaat getirdiler.

Bunun temel gerekçesi olarak oy kullanmanın bir vatandaş hakkı olup, vatandaşlık görevi olamayacağının altını çizdiler.

Aynı günde seçim ve ulusal referandum yapılamayacak

Bulgaristan Meclisi, aynı günde siyasi seçim ve ulusal referandum düzenlenmesine izin verilmemesi kararı aldı. Bu Seçim Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin ikinci görüşmesinde kabul edilmesiyle mümkün oldu.

Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) Mihail Mikov ve başka BSP milletvekillerinin sunduğu kanun teklifi 16'ya karşı 119 oyla kabul edildi. Oylamada 12 milletvekili çekimser kaldılar.

Kanun teklifini 70 Bulgarisatn'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)Milletvekili, 10 BSP Milletvekili, 22 Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili, 13 Vatansever Cephesi Milletvekili ve 4 Bulgar Demokrasi Merkezi (BDZ) Milletvekili desteklediler.

Hukuk Komisyonu tarafından reddedilmesine rağmen kanun teklifi Halk Meclisi Genel Kurulu tarafından onay aldı.


DİĞER HABERLER