Şirket çalışanlarının eğitimi için maddi destek sağlanacakÇarşamba, 19 Nisan 2017

Şirket çalışanlarının eğitimi için maddi destek sağlanacakŞirket çalışanlarının eğitimi için Avrupa Birliği'nden (AB) toplam 50 milyon leva mali destek verilecek. İnsan Kaynaklarının Gelişimi Operasyonel Programı kapsamında sağlanacak kaynaklarla şirket çalışanlarının mesleki nitelikleri artırılacak, onlara yabancı dil ve bilgisayar eğitimi verilecek. Prosedür her türlü büyüklükte şirketler için açıktır ve tercih edilen yardım prosedürüne göre iki unsura ayrılmıştır. Birinci unsura göre 10 milyon leva, ikincisine göre ise 40 milyon leva kaynak tahsis edilecek. Bir proje için maksimum 3,9 milyon leva finansman sağlanacak. Bu mali destekle çalışanların işgücü piyasasında değişikliklere uyacak şekilde mesleki niteliklerinin artırılması amaçlanıyor. Başvuru süresi 30 Haziran 2017 tarihinde dolacak ve başvurular elektronik yolla yapılacak.

Ne tür projeler finanse edilecek?

Prosedür kapsamında finanse edilecek projeler, çalışanların mesleki yeterlilik belgesi elde etmesi veya mesleki niteliklerinin artırılması veya yabancı dil eğitimi alması ve dijital yetkinlikler kazanmasına yönelik olmalıdır. Kurslar, işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmalıdır ve uzaktan eğitim şeklinde organize edilemez. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi kapsamında çalışanlar bu kurslara katılamaz. Derslerin en az yüzde 80'ine katılan, kursu bitirme sınavını kazanan ve kurs bitirme belgesi alan çalışanlar kursu başarıyla tamamlamış olacak.

Bilgi, yüksek teknolojiler, bilişim ve iletişim teknolojileri, yeşil ekonomi, sağlık ve sosyal faaliyetler, kişisel hizmetlerine dayalı sektörler, emeğin yüksek katma değeri olan işleme endüstrisi, yaratıcı ve kültürel sektörler finanse edilecek öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Düzenlenecek kurslar, öncelikli sektörlerde olmadığı durumlarda kursiyerlerin en yüzde 50'si lise eğitimli veya 54 yaş üstü olmalıdır. Kursiyerlerin sayısı 15'ten fazla olduğu durumlarda gruplara ayrılması gerekir.

Kim ve hangi miktarda destek için başvurabilir?

Proje finansmanı için mikro, küçük, orta ve büyük işletmeler, gerek bireysel veya ortak olarak başvuruda bulunabilir. Projelere, işveren sıfatıyla ulusal düzeyde temsil edilen işveren ve sendikal örgütler olmak üzere sosyal ortaklar da iştirak edebilir. Yüzde 100 proje sahibine ait olan mesleki eğitim merkezleri tarafından da proje başvurusu yapılabilir.

Prosedür, devlet veya minimum yardım sağlama prosedürüne göre iki unsura ayrılmıştır. Birinci unsura göre bir proje hibe olarak 15 bin leva-3,9 milyon leva arasında destek alabilir. Bu miktar büyük işletmelerin masraflarının yüzde 50'sini, orta işletmelerin masraflarının yüzde 60'ını ve küçük ve mikro işletmelerin masraflarının yüzde 70'ini karşılıyor, kalan diğer kaynaklar ise şirketler tarafından projelere katılım payı olarak sağlanıyor.

Kurslara katılacak çalışanların engelli veya dezavantajlı kişiler olması halinde hibe miktarının daha yüksek olması öngörülüyor. Böyle durumlarda hibe miktarı büyük işletmelere yüzde 60, diğerlerine ise yüzde 70 oranında olacak. Mali destek deniz taşımacılığı sektörüne yapıldığında kursiyerlerin aktif mürettebat üyeleri olmaması veya eğitimin AB tescillerine kayıtlı gemilerde gerçekleştirilmesi halinde hibe miktarı yüzde 100 oranına da ulaşabilir.

İkinci unsura göre bir proje 15 bin-39 166 leva arasında hibe desteği alabilir. Bu unsura göre katılım payı ödemesi yapılması gerekmiyor.


DİĞER HABERLER