Şişecam'ın Bulgaristan'daki şirketleri, satışlarını yüzde 22 oranında artırdıSalı, 25 Temmuz 2017

Şişecam'ın Bulgaristan'daki şirketleri, satışlarını yüzde 22 oranında artırdı Türk şirketi Şişecam'ın Bulgaristan'ın Tırgovişte (Eski Cuma) şehrinde bulunan üretim tesisleri 2016 yılında gerçekleştirdiği satışları yüzde 5'ten fazla oranda artırdı. Bu artış geçen yılın başında şirketin gerçekleştirdiği faaliyeti üç şirket arasında paylaştırılmasından kaynaklandı. Her bir şirket, düz, beyaz eşya ve otomotiv camı olmak üzere çeşitli cam üretimini üstlendi. Şirket, 2015 yılında gerçekleştirdiği büyük bir yatırım programıyla üretim kapasitesini artırdı. Şişecam Şirketi'ne bağlı "Trakya Glas", "Paşabahçe" ve "Şişecam Otomotiv" şirketlerinin toplam karı geçen yıl iki buçuk misli arttı. Şişecam Topluluğu'na bağlı bu üç şirketin sahipleri temettüler ödenmemesi kararı aldı.

Sonuçlar

Üç şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği toplam gelirler 538, 9 milyon levaya ulaştı. Bu rakamlar tüm üretimin Tırgovişte'de Trakya Glas Bulgaristan üretim tesislerinde gerçekleştirildiği önceki yıla göre yüzde 21,5 oranında artış olduğunu gösteriyor. Geçen yılın başında şirketin varlıklarının bir kısmı yeni şirketlere aktarıldı. Trakya Glas Şirketi, düz cam üretimini, Paşabahçe Bulgaristan Şirketi beyaz eşya camı üretimini, Şişecam Otomotiv Bulgaristan Şirketi ise otomotiv ve işlenmiş cam üretimini üstlendi. Mali verilerin ilk defa üç şirkete ilişkin olarak ayrı açıklanması nedeniyle her birine ilişkin verilerin yıllık bazda nasıl değiştiğine göre kıyaslama yapılamıyor. Fakat sonuçlar 2016 yılında düz cam üretimi yapan fabrikanın satışlarının en büyük oranda olduğunu gösteriyor.

Şirketlerin toplam net karı 2016 yılında yüzde 167 oranında arttı. Öyle ki, kar miktarı 55,8 milyon levaya ulaştı. Bu kar miktarının elde edilmesine en büyük katkı yine Trakya Glas Şirketi sağladı. Fakat karlılık oranı bakımından otomobil camı üretimi yapan Şişecam Otomotiv Bulgaristan Şirketi yüzde 13,4 oranıyla önde bulunuyor.

Üç şirketin genel kurul toplantılarında elde edilen kar payları üzerine temettü ödemesi yapılmaması kararı alındı. Bu Bulgar şirketleri Hollanda'da kaydı yapılan şirketlere aittir, ama onların hepsi Şişecam Group şirketlerin bir parçasıdır. Trakya Glas Şirketinin elde ettiği kar, paylaştırılmamış kazanç bölümüne dahil edilecek. Karın yüzde 10'u Rezerv Kaynaklar Fonu için ayrıldıktan sonra yeni şirketler "Paşabahçe" ve "Şişecam Otomotiv" için de aynısının yapılması öngörülüyor.

Üç şirketin çalışanlarına ilişkin veriler geçen yıl Tırgovişte'de fabrikalarda çalışmak üzere yeni 160 civarında işçi alındığını gösteriyor. Böylece Şişecam'ın Bulgaristan'da faaliyet gösterdiği şirketlerinde çalışan sayısı 2042 kişiye ulaştı.

Gelişim

Şirketlerin kar paylarının artmasının temel nedeni 2015 yılında tamamlanan üretimin genişletilmesidir. Şirket, düz cam fabrikasında ikinci bir cam üretim fırını ve üretim hattı kurdu ve ek tesisler hizmete sokuldu. Şirketin 300 milyon levalık yatırımı Bulgaristan'da öncelikli proje statüsü kazanan tek projedir. Buna karşılık devlet, belirli bir süreliğine kar payı üzerinden alınan vergide indirim uygulanması şeklinde hibe desteği veriyor. Tırgovişte'de gerçekleştirilen faaliyetin ayrılması halinde 2016 ve 2017 yılına ilişkin mali desteği kullanma hakkı Trakya Glas Şirketi (68%) ve Paşabahçe Şirketi (32%) arasında paylaştırıldı. Trakya Glas Şirketinin faaliyet raporuna göre geçen yıl şirket 3 milyon levanın üzerinde destek almıştır ve bununla finansman miktarı tamamen sağlanmıştır. Paşabahçe Şirketinin ise öncelikli proje için devletten 1,4 milyon leva destek alması bekleniyor.

2017 yılında Şişecam, Şişecam Otomotiv Şirketinin lamine oto cam üretmeye başlamasını planlıyor. Buna ilişkin test çalışmalar daha geçen yıl başladı. Paşabahçe üretim tesislerinde kapasitenin artırılması ve otomasyona yönelik yatırım projelerinin tamamlanması bekleniyor. Şirket yetkilileri, bu konuda somut rakamlar vermedi.

Genellikle üç şirketin gerçekleştirdiği satışların bu yıl içinde yüzde 6 oranında artışla 571,5 milyon levaya ulaşması bekleniyor. Fakat bu artış başlıca beyaz eşya camı satışından kaynaklanacak, diğer iki çeşit cam satışlarında ise hafif düşüş kaydedilecek.

Şişecam, 10 yılı aşkın bir süre Bulgaristan'da faaliyet gerçekleştiriyor. Şirket, Tırgovişte şehrinde düz cam ve beyaz eşya camı üretimi yapan tesisler inşa ettikten sonra bir de otomobil cam üretim tesisi inşa etti. Türk kuruluşu olan Şişecam Topluluğu, Avrupa'da cam şişe sektöründe önde gelen üreticidir. Şirket topluluğu, 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlardan 2,8 milyar dolar gelir elde etti, elde ettiği kar ise 345 milyon dolara ulaştı. Şişecam'ın 13 devlette toplam 44 fabrikası bulunuyor. 2016 yılı sonu itibariyle Şişecam'ın çalışan sayısı 21 715 kişidir.


DİĞER HABERLER