Sofya’da Bulgaristan Türk Edebiyatı bilgi şöleni düzenleniyorÇarşamba, 20 Nisan 2011

Sofya’da Bulgaristan Türk Edebiyatı bilgi şöleni düzenleniyor "Kültürel Etkileşim Derneği" 22-23 Nisan 2011 tarihinde Sofya Dedeman Princes Otelinde "Avrupa Kültürlerinin Entegrasyonu ve Bulgaristan Türk Edebiyatının Geleceği" konulu bilimsel konferans düzenliyor. Organizatörler, şölene davetiyelerinde amacın Yerli Türk Edebiyatı'nın geçmişiyle bugünkü durumunun daha fazla aydınlatılması ve gelecek nesillere taşınmasının sağlaması olduğunu belirtiyorlar. Konferans dört panel şeklinde gerçekleştirilecek. İlk önce "Avrupa Kültürlerinin Entegrasyonu ve Bulgaristan Türk Kültürü" konusu üzere Prof. Dr. Cengiz Hakov, Prof. Dr. Plamen Makariev, Doç. Dr. İbrahim Yalımov ve Prof. Dr. İbrahim Tatarlı sunum yapacaklar. "Bulgaristan Türk Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi" başlıklı panelde konuşmacı olarak, Türkiye'den Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Prof. Dr. Nevzat Özkan ve Ahmet Emin Atasoy, Doç Haşim Akif, Nurten Remzi ve Mehmet Kocamustafa yer alacaklar. "Yerli Türk Edebiyatının Tür Zenginliği" konusunda araştırmalarını Dr. Sabri Alagöz, Emel Balıkçı, Türkiye'den Atilla Jorma, Müzeyyen Buttanrı, Prof. Dr. Receb Duymaz, Yrd. Doç. Dr. Hasine Şen ve Kosova'dan Osman Baymak sunacaklar. "Yerli Türk Edebiyatının Başka Temsilcileri" başlığı altında geçecek panelde Türkiyeli Yrd. Doç.Dr. Esat Can, şair Recep Küpçü'nün, Mehmet Türker, Ömer Osman Erendoruk'un, İsmail Çavuş Turhan Rasim'in yaratıcılığını ele alacaklar. Ayrıca Yrd. Doç. Aziz Şakir son 20 yılda yetişen şairler, Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisi Ayşe Halil de "Demokrasi Döneminde Dini Motifli Edebiyatın Uyanışı" konusu olan bildiri sunacaklar. Sonuncu panelde ise Bulgaristan'da Türk kültürünü geliştiren Mustafa Çete Deliorman Edebiyat Derneğini, Müzekki Ahmed Kırcaali "Ömer Lütfi" Kültür Merkezini, Mecbure Efraimova Rusçuk "Güneş" Derneğini, Rüstem Aziz Varna Türk Kültür Merkezini ve Mücella Bilal Burgas "Recep Küpçü" Kültür Derneğini tanıtacaklar. Her panelin konusu yer alan katılımcılar arasında tartışılacak.
Geçen hafta "1990-2010" Arasında Yetişen Yeni Nesil Bulgaristan Şairleri" başlıklı bildirisiyle ilgili araştırma yapmak üzere Kırcaali'de bulunan Dr. Aziz Şakir Taş, "Kültürel Etkileşim Derneği"ni yaklaşık bir yıl önce Sofya'da kurduklarını bildirdi. Amacın, Bulgaristan Türklerinin etnik ve kültürel kimliğini koruma ve geliştirme olduğunu belirtti. Dr. Aziz Şakir, derneğin kuruluşundan bu yana ilk defa böyle bir bilgi şöleni düzenlediğini ifade etti. Konferansın konusuyla ilgili son tezlerin bir azınlığa, topluluğa ait küçük kültürlerin büyük kültürlere benzetilip yok olmasını değil de, onun farklı bir parçası olarak, bağımsız bir hayatları olması gerektiğini savunduklarını belirtti. Bu bağlamda "Kültürel Etkileşim Derneği" hedefinin Bulgaristan Türk kültürünü Avrupa Birliği entegrasyona karşı bir hareket olarak değil, tam aksine, Avrupa kültürünün bir parçası olarak geliştirmek olduğunun altını çizdi. Aziz Taş şu ana kadar Bulgaristan Türk Edebiyatı ile ilgili antolojilerin hep yurt dışında çıkmasının düşünülmesi gereken bir husus olduğuna dikkat çekti. Şair, konferansa Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri Başkanlarını davet etme sebebinin bir yandan birbirlerini daha iyi tanıma, öte yandan da "Kültürel Etkileşim Derneği" nin merkezi rol oynayabilmesinin gündemde olduğunu paylaştı.
Şair Aziz Taş, Kırcaali Haber gazetesi okuyucuları için sunacağı bildiriyi şöyle özetledi, " Son 20 yılda yetişen genç nesil Bulgaristanlı Türk şairler komünist rejimin sona ermesinden sonra elde edilen basın özgürlüğünden ve resmî sansürün ortadan kalkmasından yeterli derecede istifade edememiş, eserlerini ve edebî kimliklerini kamuya tanıtmakta başarısız olmuştur.Bu bildiri, bir yandan söz konusu başarısızlığın sebeplerini araştırmakta, diğer taraftan da belirtilen zaman sürecinde yetişen nitelikli Bulgaristanlı Türk şairlerini ve şiirlerini tanıtmayı hedeflemektedir."


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER