Sürdürülebilir kırsal kalkınma, altyapıyı ve araştırmayı geliştirmekle ilgilidirÇarşamba, 22 Haziran 2022

Sürdürülebilir kırsal kalkınma, altyapıyı ve araştırmayı geliştirmekle ilgilidir

Kırsal alanların sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınması, mevcut altyapının iyileştirilmesi, nüfusa sunulan hizmetlerin kalitesi ve bilimsel faaliyet ile ilgilidir. Bu pozisyon Tarım Bakan Yardımcıları Stefan Burdjev ve İvan Hristanov tarafından Plevne'de düzenlenen "Bulgaristan'ın yeşil bölgelerinin ve sağlıklı yaşam endüstrilerin geliştirilmesi - fırsatlar ve zorluklar" konulu forumda dile getirildi.

Bakan Yardımcısı Burdjev, “Tarım Bakanlığı yönetiminin ana hedeflerinden biri, bu farklılıkların üstesinden gelmek ve hem Kuzey-Batı bölgesinde hem de kırsal alanlarda sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır” diye belirtti. Burdjev’in ifadesine göre, Stratejik Plan'daki müdahaleler, kırsal alanları iş ve yaşam için daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Bakan Yardımcısı, Stratejik Planın aynı zamanda uygun yararlanıcıları çiftçiler, gıda işleyicileri ve kısa tedarik zincirleri olan müdahaleleri de içerdiğini hatırlattı.

Burdjiev, Plevne'nin Kuzey-Batı Bölgesi için tarım bilimleri alanında yenilikçi bir araştırma merkezi olarak gelişme ve yenilik potansiyeli olan projeler aracılığıyla tarımsal üretim ve araştırma faaliyetleri arasındaki bağlantıları güçlendiren Avrupa İnovasyon Ortaklığı içindeki operasyonel gruplar için Stratejik Plan desteğinden yararlanma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Hristanov, çok sayıda eğitim kurumunun çabalarını birleştirmek ve kalkınma alanında çalışmak için oraya bir eğitim merkezi yapılabileceğini söyledi. Hristanov’un ifadesine göre, bölgede uzun zamandır eksik olan böyle bir altyapı hem bilimin ilerlemesine hem de bölgeden başkente göçün azalmasına katkı sağlayacak. Bakan Yardımcısı, “Plevne'deki Teknoloji Parkı, akademik camianın birikimiyle birleştiğinde, kalkınma faaliyetlerinin teşvik edilmesi için bir ön koşuldur” dedi. Hristanov’un ifadesine göre, güçlü yüksek öğrenim, hem lise öğretimin hem de ilköğretimin gelişimi için bir ön koşuldur.

Hristanov, “Tarımın yapısal bir belirleyicisi olduğu için bölgenin kalkınması bizim için önemli" diye vurguladı. Bakan Yardımcısı, Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN), Sofya Üniversitesi ve diğerleri olmak üzere çabalarını birleştirmesinin iyi olacağı 4 enstitü olduğunu ve böylece sinerjik etkinin bireysel çabaları aşacağını da sözlerine ekledi.

Stratejik Plan da tartışmanın konusuydu. Bakan yardımcıları Burdjev ve Hristanov, Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu'ndan sağlanan finansmana ek olarak ilk kez, şimdiye kadar en az %15 yerine %60 oranında eş finansman öngörüldüğünü belirttiler. Bu, tüm AB ülkeleri arasında en yüksek eş finansman oranlarından biridir.

Bakan Yardımcısı, “Tarım Bakanlığının tüm ekibinin verimli ve iyi organize edilmiş çalışmasının bir sonucu olarak Stratejik Plan, onu dengeli ve iyi yapılandırılmış olarak değerlendiren AK tarafından büyük takdir kazandı” dedi.


DİĞER HABERLER