Sürücülere verilen idari para cezaları kendilerine elektronik ortamda tebliğ edilecekSalı, 19 Eylül 2023

Sürücülere verilen idari para cezaları kendilerine elektronik ortamda tebliğ edilecek

Ekim ortasına kadar ihlal durumunda sürücülere verilecek idari para cezalarının elektronik ortamda tebliğ edilmesi yürürlüğe girecek. Bildirim, Güvenli Elektronik Tebligat Sistemi dahilinde telefon veya e-posta yoluyla yapılacak. Bu, bugün Başbakan Akademisyen Nikolay Denkov'un çağrısıyla ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen karayolu trafik güvenliği konularında düzenli toplantıda netleşti.

e-Devlet Bakanlığı (MEU) ve İçişleri Bakanlığı’nın (MVR) birlikte üzerinde çalıştığı yenilikle haklarında uygulanacak elektronik ortamda düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarından mümkün olduğu kadar çok sürücünün bilgilendirilebileceği hızlı bir kanalın sağlanması amaçlanmaktadır. Trafik idari para cezası karar tutanaklarının müteakip teslimi, şahsen imza karşılığında, Güvenli Elektronik Tebligat Sistemi dahilinde elektronik ortamda veya MVR’nin elektronik idari hizmetler portalı üzerinden ve ayrıca iadeli taahhütlü mektupla posta yoluyla olmak üzere daha önce olduğu gibi üç şekilde mümkündür.


DİĞER HABERLER