Tarım üreticileri için asgari sigorta eşiği 350 leva olacakSalı, 28 Kasım 2017

Tarım üreticileri için asgari sigorta eşiği 350 leva olacakMeclis Bütçe Komisyonu, 2018 yılında tarım üreticileri için asgari sigorta eşiğinin 350 leva olması kararı aldı.

Uzlaşma kararı Devlet Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının görüşmelerinin ikinci turu kapsamında alındı.

2018 yılında tarım üreticileri için asgari sigorta eşiği miktarı şimdikinden 50 leva fazla, fakat ilk önce teklif edildiği gibi 480 levadan oldukça düşüktür.

Tarım üreticileri için asgari sigorta eşiği miktarının 480 leva olarak aşırı artırılması iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) ve Birleşik Vatanseverler Koalisyonu tarafından teklif edildi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu teklife karşı çıktı. HÖH'ün savunduğu en güçlü argümanı böyle bir karar alındığı takdirde tütün üreticileri ve çiftçilerin kayıt dışı faaliyete geçeceğine dair endişe duymasıdır.

Çok sayıda meslek örgütü de tarım üreticileri için asgari sigorta eşiğinin 480 levaya yükseltilmesine karşı çıkmıştı. Bunun gerekçeleri çiftçilerin daha yüksek prim tutarları ödemesinin mümkün olmamasıdır.

Nihai karar Meclis Genel Kurulunda alınacak.


DİĞER HABERLER