Temmuz ve eylül ayları arasında ekonomi %3,3 büyüdüÇarşamba, 07 Aralık 2022

Temmuz ve eylül ayları arasında ekonomi %3,3 büyüdü

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ)  bugün açıklanan mevsimsellikten arındırılmış verilerine göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3, 2022'nin ikinci çeyreğine göre ise %0,6 arttı.

NSİ’nin 15 Kasım'da (dönem bitiminden 45 gün sonra) açıkladığı hızlı değerlendirme sonucu elde edilen verilere göre, yıllık %3,2 ve çeyreklik %0,6 büyüme kaydedildi. Büyüme, her birinde yıllık bazda yüzde 4'lük artışların bildirildiği birinci ve ikinci çeyreklere göre yavaşlıyor.

Temmuz-Eylül döneminde brüt gayri safi katma değer (GSKD) yıllık bazda %3,1 ve çeyreklik bazda ise %0,6 arttı (veriler geçici ve mevsimsellikten arındırılmıştır). En yüksek seviyede büyüme %17,7 ile sanayide, inşaatta ise yıllık %13,4 düşüş kaydedildi. Diğer sektörlerde büyüme oranlarındaki değişiklikler yüzde 1'den az bir seviyededir.

GSYİH’nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla 44 959 milyar leva veya kişi başına 6601 levadır.

Bir çalışana mevcut GSYİH hacminden 12 152 leva düşüyor ve her çalışan, çalışılan saat başına ortalama 30,9 leva GSYİH yaratıyor.


DİĞER HABERLER