Tüm çocuklar ücretsiz anaokuluna gidecek, öğretmen maaşları artırılacakSalı, 18 Ocak 2022

Tüm çocuklar ücretsiz anaokuluna gidecek, öğretmen maaşları artırılacak

Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Nikolay Denkov, bakanlıkta (MON) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç yaşından büyük tüm çocukların ücretsiz olarak anaokulu eğitim programına dahil edilmesi için fon sağlanacak” dedi.

Bakan, “İlk öncelik okul öncesi eğitim sisteminin kapsadığı çocuk sayısını artırmaktır. Üç yaşından büyük tüm çocukların anaokullarına ücretsiz kaydı için fon sağlanmaktadır. Şimdiye kadar sadece bazı ilçelerde 3 yaşındaki çocukların anaokulu eğitim masraflarını karşılamaya yetecek finansman vardı. Yeni bütçeden 3 yaşından büyük tüm çocukların anaokulu ücretinden muaf tutulması ve anaokulu programına dahil edilmesi için gerekli finansman sağlanacak. Böylece daha sonra eğitim sistemine tam katılım için kilit rol arz eden okul öncesi eğitime erken yaşlardan itibaren daha fazla çocuk katılacaktır” diye kaydetti.

Prof. Dr. Denkov, “Tüm öncelikler, eğitimin kapsamını genişletme yönündeki tek bir ana amaca dayanmaktadır” diye belirtti.

Bakanın ifadesine göre, okul eğitiminin kalitesi öncelikle öğretmenlerin niteliklerine ve motivasyonuna bağlıdır. Prof. Dr. Denkov, “Bu nedenle öğretmenlerin maaşları, ülkenin ortalama maaşını yüzde 25 oranında aşacak şekilde artırılacaktır. 10 yıldan sonra ilk kez maaş artışına ek olarak eğitim kurumlarının bütçeleri de artırılacak” diye ekledi.

Prof. Dr. Denkov, eğitimin ürettiği katma değerini değerlendirmek için yeni bir metodolojinin oluşturulacağını ve test edileceğini açıkladı. Bakan, “Yerleşim türü, ebeveynlerin eğitim durumu vb. gibi objektif özellikleri dikkate alınarak okullarda öğretim kalitesinin değerlendirilmesinin ana bileşeni olarak kullanılacaktır” diye açıklık getirdi.

Prof. Dr. Denkov, “Eğitim Hizmetleri ve İçeriği Birleşik Elektronik Platformunun kuruluşuna başlanacak. Bu platform, tek bir yerde toplanan mevcut elektronik eğitim kaynaklarına tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine erişim sağlayacaktır” dedi.

Bir diğer odak noktasının da mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Bakan, “Amaç, gençler için daha çekici hale getirmek, orta ve uzun vadede bölgelerdeki ekonomilerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik gerekli uzmanları hazırlamaktır. Eğitim kurumlarının maddi ve teknik donanımını iyileştirmek için esasen Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında sağlanan fonlarla çalışılacaktır. Plan, bölgelerinde bir okul merkezi olacak 24 meslek lisesinin komple yenilenmesi ve yeniden donatılması için para sağlayacaktır” diye dikkat çekti.

Prof. Dr. Denkov’un ifadesine göre, gerçek üretim ve yatırımlar yapan işletmelerden öğretmenlerin meslek liselerine çekilmesiyle işletmelerle daha da yakın bağlar geliştirilecektir.

Bakan, “MON, ikili eğitim modeline göre eğitim gören sınıflara ve ayrıca koruma altına alınan meslek ve işgücü piyasasında sıkıntı çekilen meslek alanlarında eğitim verilen sınıflara daha fazla öğrenci kabul edilmesi için ek fon talep etti” diye ekledi.

Ders dışı eğitim faaliyetlerinin önemli ölçüde zenginleştirilmesi için ciddi yatırımların öngörüldüğünü açıklayan Prof. Dr. Denkov,  “Onlar, okulu daha çekici hale getirecekler ve pandemi sırasında uzun süreli izolasyon ve çevrim içi eğitimlerden sonra öğrencilerin sosyal ilişki becerilerini daha hızlı ve kolay bir şekilde geri kazanmalarına yardımcı olacaklar. Ayrıca MON, bu yıl için devlet bütçesinde spor salonlarının ve spor sahalarının onarımı için ek ödenekler öngörülmesini talep etti” dedi.

Bakan, “Yükseköğretimin kalitesinin artırılması öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Öğretmenlerin yüksek düzeyde hazırlıklı olmalarını sağlamak için bir dizi önlem hazırlanmaktadır. Bunlardan biri de intihalle mücadeledir. Şimdi olduğu gibi sadece akademik yarışmalarda kullanılanlar değil, tüm bilimsel yayınlar kontrol edilecek. İki aşamalı bir intihal kontrol yapısı kurulacaktır. Düzenleyici değişiklikler yoluyla üniversitelerin ve bilimsel araştırma kuruluşlarının kendi nezdinde akademik etik kurulları oluşturmaları gerekecektir. İlk kontrolleri onlar yapacaklar. MON nezdindeki Ulusal Akademik Etik Kurulu, alt düzey kurulların kararlarına itiraz edilebilecek ikinci merci olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Denkov, “Bunun dışında üniversitelerde belirli meslek alanlarında eğitimin akreditasyonu ve öğretmenlerin performansını değerlendirmede değişiklikler ve yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. En etkili çözümleri bulmak için bu konularda daha geniş bir tartışma yapılacak” diye ekledi.

Bakan, 2022’de Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında finanse edilecek eğitim ve bilime yönelik faaliyetlerin bir kısmına yönelik çalışmalara başlanacağını söyledi.


DİĞER HABERLER