Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları "yaşam beyannamesi" vermeden emekli maaşlarını alabilecekPazartesi, 27 Nisan 2020

Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları  Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ), olağanüstü hal (OHAL) sırasında sağ olduklarına dair onaylı beyanname sunmaları zorunluluğu olan, ancak bunu yapamamış olan yurt dışında ikamet eden ve Bulgaristan'dan emekli maaşı alan Bulgaristan vatandaşlarına emekli maaşlarını ödemeye devam edeceğini bildirdi.

Mevcut durumda belgelendirmeye ilişkin yasal sürelerin durdurulması nedeniyle, ülkede alınan tedbirlerin kaldırılmasına kadar emekli maaşı ödemeleri devam edecek ve daha sonra emekli maaşlarını almaya devam etmek isteyen kişilerin, söz konusu beyannameyi NOİ'ye sunmaları için 14 gün süre tanınacaktır.

Bu karar, OHAL ilan edilmeden önce beyanname verme yükümlülüğü olan süre boyunca bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı emekli maaşlarının askıya alınan ve ödenmeyen emeklileri kapsamaz. Bu durumda emekli maaşlarının ödenmesi, ancak kişilerin NOİ'ye ikamet ettikleri ülkelerin resmi makamları tarafından onaylanması gereken yaşam beyannamesini vermelerinden sonra sürdürülecektir.

Beyannameler, resmi makam tarafından onay işlemi yapılmadan da kabul edilir. Bunun için kişilerin, onaylanmamış olmalarının nedenini belirterek bizzat kendilerinin formu doldurup imzalamaları gerekmektedir. Doldurulan beyan formlarının aslı, posta aracılığıyla gönderilebilir veya NOİ'nin noi@nssi.bg elektronik posta adresine taranabilir.

Bizzat kendilerinin doldurduğu yaşam beyan formlarını, 2019 yılının kasım ayından OHAL ilan edilinceye kadarki sürede yaşam beyannamesi vermemiş olan ve emekli maaşlarını, Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) ve şubelerinden lisans almış ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla alan ve daimi ikamet adresleri yurt dışında bulunan kişiler de sunabilir.


DİĞER HABERLER