Tütün üreticilerine yaklaşık 564 000 leva “de minimis” desteği verildiSalı, 30 Ağustos 2022

Tütün üreticilerine yaklaşık 564 000 leva “de minimis” desteği verildi

Devlet Tarım Fonu, artan tütün üretim maliyetlerinin bir kısmını telafi etmek için "De Minimis" adı verilen devlet yardımı kapsamında 596 tütün üreticisine 563 596 leva destek ödedi.

Mali destek, Tarım Bakanlığı tarafından 2022 yılı için tutulan tütün üreticileri siciline kaydedilen, 2021 üretim sezonunda üretilen tütünlerden satılan miktarların tütün üreticileri sicilinde kaydı bulunan ve 2022'nin başlarında “de minimis” desteği almayan çiftçilere yöneliktir.

Yardım, dönüm başına verilir ve belirlenen destek tutarı dekar başına 120 levadır.

1 Ağustos - 15 Ağustos 2022 tarihleri ​​arasındaki başvuru döneminde 4696.60 dekar tütün için 597 başvuru yapıldı. Yardım ödemeleri için gerekli kaynak tutarı 563 592 levaya ulaştı. Bu bağlamda, 360 000 leva olarak belirlenen bütçe ödenekleri yetersiz kaldı ve Devlet Tarım Fonu, yardım başvurusu yapan tüm tütün üreticilerine ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla destek bütçesini 564 000 levaya çıkardı.

De Minimis Destek Programı kapsamında bir kişi veya kuruluşa verilen toplam yardım miktarı, birbirini takip eden üç mali yıl için levaya eş değer miktarda 25 000 avroyu aşamaz.


DİĞER HABERLER