Üç şirket, 5,5 milyon levanın üzerinde yatırım yapacakSalı, 11 Nisan 2017

Üç şirket, 5,5 milyon levanın üzerinde yatırım yapacakEkonomi Bakanı Teodor Sedlarski, dün düzenlenen törenle Agripres Service, Kuestars Bulgaria ve Scale Focus şirketlerine A Sınıf Yatırım sertifikası verdi. Bu şirketlerin toplam 5,57 milyon leva değerindeki yatırım projeleriyle önümüzdeki 3 yıllıık bir süre içinde 345 kişiliye istihdam sağlaması bekleniyor.

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Teodor Sedlarski, 2017 yılının ilk 4 ayında 3850 kişilik istihdam yaratılması öngörülen toplam 148, 88 milyon leva değerinde proje için sertifika verildiğini duyurdu.

Sedlarski, "2016 yılında toplam 24 proje devlet desteği aldı ve bu da önceki yıla göre iki misli daha fazla oluyor. Bu projeler kapsamında toplam 383 milyon leva veya 2015 yılına kıyasla yaklaşık 200 milyon leva daha fazla yatırım yapılacak" diye belirtti. Bu yatırım projeleri kapsamında yeni 700 iş pozisyonu açılması bekleniyor.

Lojistik Planı

Kaydını Slivnitsa kasabasında yaptıran Agripres Service Şirketi'nin projesi Bojurişte Ekonomi Bölgesi'nde Yük Depolama Merkezi kurulmasına yöneliktir. Agripres Service Şirketi'nin sahibi ve yöneticisi Nikolay Stoyanov, "Kamyon, otobüs ve römörklar için yedek parça ticareti yapan tüccarların yararına hizmet verecek bir tesis söz konusudur" diye izah etti. Minimum 3,2 milyon levalık yatırım yapılacak ve şirket yöneticisinin ifadelerine göre daha sonra ulaşım araçlarından başka ürünlerin de saklanacağı depolar inşa edilmesiyle faaliyetin genişletilmesi hedefleniyor. Yatırım projesinin süresi 3 yıldır.

Stoyanov, "Şu anda Bojurişte Ekonomi Bölgesi'nde altyapı henüz tamamlanmış değil, fakat Agripres Service Şirketi yatırım projesini bölgede yapılan inşaat çalışmalarına paralel olarak gerçekleştirmeye çalışacak. İlk önce proje kapsamında 15 iş pozisyonu açılacak ve onlara yedek parçaların özelliklerini bilen ve aynı zamanda ticaret yapma becerilerine sahip başlıca mühendisler olmak üzere kalifiye uzmanlar getirilecek"diye izah etti. Son 4 yıl içinde şirket pek faaliyet gerçekleştirmedi, geçmişte ise tarımla ilgili faaliyette bulundu. Şirket, en son 2013 yılına ilişkin mali rapor yayınladı. Rapora göre 2013 yılında duran varlıkların satışından toplam 1000 leva gelir elde edildi. İşletme faaliyetlerinden elde edilen her hangi bir gelir ise raporda belirtilmiş değil. Bundan önceki yıl şirket 50 bin leva ciroya sahipti , toplam gelirleri ise 52 levaydı. Şirket, 2012 yılında 30 bin leva ciro kaybı yaşarken 2013 yılında ise 13 bin leva ciro kaybetti.

Uluslararası Genişleme

A Sınıf Yatırım sertifikası verilen diğer iki proje bilişim teknolojileri alanına ilişkindir ve her iki projede de şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyeti genişletmesi öngörülüyor.

Yazılım çözümleri geliştiren Scale Focus Şirketi, faaliyetini geliştmek için 1,96 milyon leva yatırım yapacak ve 2018 yılına kadar Sofya'da yeni 100 iş pozisyonu açacak ve bununla şirketin çalışan sayısı yüzde 30 artacak. Scale Focus Şirketi İcra Müdürü Plamen Tsenkov, "Yeni iş pozisyonları yazılım mühendisliği, programlama, kalite güvencesi, iş analizi, proje yönetimi alanında olacak" diye izah etti. İcra Müdürü, bununla şirketin Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da yaptığı uluslararası çapta işini geliştirmesinin desteklenmesi hedeflendiğini belirtti.

Scale Focus Şirketi Mali İşler Müdürü İliyana Kruşkova, "Sermaye giderlerine yapılacak yatırım 2 milyon leva civarında olacak. Bundan başka personel maaşlarına ve yeni ofis alanlarına toplam 7,8 milyon leva yatırım yapılacak" diye belirtti.
Şirketin beklentisi, projenin gerçekleştirilmesinin önümüzdeki 3 yıl içinde ihracattan elde ettiği gelirlerinin ortalama yüzde 35 oranında artmasına yardımcı olmasıdır. 2015 yılında ihracat gelirleri 12,9 milyon levayken bundan önceki yıl ise 8,7 milyon levaydı. Rapora göre şirket 2015 yılında 919 bin leva kar elde etti, 2015 yılında ise karı 830 bin levaydı.

Faaliyetin Genişletilmesi

Kuestars Bulgaria Şirketi'nin projesi de şirketin üretim kapasitesinin artırılmasına yöneliktir. Kuestars Bulgaria Şirketi Operasyon Müdürü Maya Ruseva, "Önümüzdeki 3 yıl içinde şirket, programcılar, ürün yöneticileri ve takım liderleri için 90 iş pozisyonu açacak" diye bildirdi. Projenin maliyeti 500 bin levadır.
Ruseva, "2012 yılına kadar "Kuikstart" markası altında faaliyet gösteren Sofya şirketi, Doğu Avrupa'ya ilgi gösteren teknoloji şirketleri için işlem ve hizmetleri entegre eden platform hazırlamakla ilgili faaliyet gerçekleştiren Questers Global Group Şirketi'ne bağlı bir kuruluştur. Kuestars Bulgaria Şirketi'nin müşterileri, başlıca İngiltere'den orta ve büyük ölçekli bilişim teknolojileri şirketleri ki, onlar Bulgaristan'da bilişim teknolojileri sektörüne hızlı ve etkili biçimde erişim imkanı arıyor" diye izah etti. Operasyon Müdürü, "Biz bu şirketlere uzman elemanlar ve bilgi teknolojileri sağlama bakımından yardımcı oluyoruz" diye sözlerine ekledi.

2014 yılında 10,7 milyon leva geliri olan şirketin 2015 yılındaki gelirleri 11,9 milyon levaydı. Şirketin mali sonuçları olumsuzdu-2014 yılında 6 bin leva kar elde eden şirket, 2015 yılında 2 bin leva zarara uğradı.


DİĞER HABERLER