ÜLKE GENELİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇOCUĞA SAHİP HER ÜÇÜNCÜ AİLE YOKSULLUK İÇERİSİNDESalı, 20 Temmuz 2010

ÜLKE GENELİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇOCUĞA SAHİP HER ÜÇÜNCÜ AİLE YOKSULLUK İÇERİSİNDEBulgaristan'da 6 yaşına kadar iki veya daha fazla çocuğa sahip her üçüncü aile sefil hayat sürdürüyor. Bu gerçek ‘Açık Topluluk' Vakfı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ortaklaşa yapmış oldukları "Mali Krizin Çocuklar ve Aileler Üzerindeki Etkileri" sosyolojik anketinden belli oluyor.

Ülkedeki yoksulların %54'ü çocuk sahibi aileler.

Bulgaristan vatandaşları için çocuklara daha iyi bakım sağlamak zorlaştığı gibi, hasta ve yaşlı aile fertlerine aynı bakımı daha uzun sağlamak da güç haline gelmiş.

Krizin doğrudan etkileri, ailelerin gıda alımı için ayırdıkları bütçelerin azalmasında görülmekte. Ailelerin %8,9'u veresiye gıda almış.

Araştırmacılar: "Bu yüzden sosyal politika odağı genel refah üzerinden fiziksel sağkalım üzerine kaymıştır" yorumunu getirmekte.

Özel (delege edilmiş) bütçe tarafından desteklenen, ama finansman sıkıntısı çeken küçük yerleşim bölgelerindeki okullara giden çocuklar, daha sık okulu bırakmakta.

Özellikle büyük ailelerin çocukları, tek ebeveynli çocuklar, işsizlerin çocukları ve de yakında işini kaybetmiş ebeveynlerin çocukları en savunmasızlar.

Giderek daha çok çocuklu aile, krizin etkisi sonucu yoksulluğa kaymakta.

Yoksulluk sonucu, eğitim alanında oluşan olumsuz etkiler kuşku verici boyuta ulaşmış. UNICEF'in dikkat çekip büyüyen bir sorun olarak gösterdiği, giderek daha çok çocuğun okula devam edememesidir.

Hanelerin %2'sinden fazlası kaybedilen gelir sonucu ya da aile fertlerinin başka bir ekonomik nedenden dolayı zorluğa girmesi sonucu, aile üyelerinin anaokuluna, okula ve de üniversiteye devam edemediğini paylaşmış.

Sağlık sigortalarını yatıramama sonucu, bazı aileleri hastaneye, polikliniğe gitmemeye ve acil sağlık hizmeti gerektiğinde yüksek piyasa bedeli ödettirmeye zorlamakta.

Ankete katılan %13'lük kesim son 12 ayda hastalık geçirdiği halde muayene edilmek üzere doktora gitmeyi ertelemiş ya da hiç gitmemiş. %11,5'lik kısım ise sağlık kontrol muayenesine gitmeyi ertelemiş ya da hiç gitmemiş.

Son 12 aylık kriz döneminde gelişen tüm olumsuzluklar sonucu ankete katılanların %22'sinin sağlığı kötüleştiğini bildirmiş.

Anketin ortaya çıkardığı diğer bir kaygı verici durum, düşük gelirler çocuklar ve küçükler arasında kamuya aykırı davranış riskinin arttığını, aynı şekilde de çocuklar arasında ve üzerinde şiddetin yükseldiği gerçeğidir.DİĞER HABERLER