Uzaktan eğitim gören 14 yaşından küçük çocukların ebeveynlerine yardım parası verilecekPerşembe, 21 Ekim 2021

Uzaktan eğitim gören 14 yaşından küçük çocukların ebeveynlerine yardım parası verilecek

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle okula, kreşe veya anaokuluna devam etmeyen 14 yaşından küçük çocukların ebeveynleri, uzaktan çalışamadıkları, ücretli izin ve hastalık izni kullanma imkanına sahip olamadıkları için ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalmaları durumunda aylık yardım parası alma hakkına sahiptirler.

Bir çocuğu olan aileler için ödenek miktarı asgari ücrete eşittir, yani 650 levadır. İki veya daha fazla çocuğu olan aileler için ödenek miktarı, aylık asgari ücretin %150'si kadar, yani 975 levadır. Bu ödeneğin miktarı kişiye özel olarak çalışan ebeveynin ücretsiz izin kullandığı günleri aşamayacak şekilde okulda/anaokulunda salgınla mücadele tedbirlerinin getirildiği gün sayısına göre her ay için ayrı ayrı belirlenir.

Evden uzaktan eğitimin bir aydan 10 iş gününden fazla bir süre uygulanması durumunda yardımın tam miktarı alınır. Kısıtlamalar bir aydan 6 ile 10 iş günü arasında bir süre için getirilmişse, bir çocuklu aileler için yardım miktarı 325 leva, iki veya daha fazla çocuğu olan aileler için ise 487,50 levadır. Kısıtlamalar bir aydan 5 güne kadar bir süre için getirilmişse tek çocuklu aileler için yardım miktarı 162,50 leva, iki çocuklu aileler için ise 243,75 levadır.

Yardım, Covid-19 nedeniyle okulların, kreşlerin veya anaokullarının kapatıldığı ayda kişi başına ortalama geliri asgari ücretin %150'si veya 975 levadan az veya bu tutara eşit olan ailelere verilir. Bu demektir ki devletten bu tür bir destek almaya hak kazanabilmek için bir çocuklu bir ailenin toplam geliri 2.925 levaya kadar, iki çocuklu bir ailenin ise 3.900 levaya kadar olmalıdır.

İşini kaybetmiş ancak işsizlik ödeneği almaya hak kazanmamış veya tutarı 975 levadan düşük olan ebeveynler bu tür destek alma hakkına sahiptirler. Bu yardımdan salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle çalışamayan sigorta primlerini kendileri ödeyen kişiler de faydalanabilirler.

Aylık yardım parası, en geç okulun/kreşin olağan salgın durumu kapsamında kısıtlamalar uygulanan ayı takip eden ayın sonuna kadar kişinin mevcut ikametgah adresine göre Sosyal Yardımlar Müdürlüğüne yapılan başvurusu esas alınarak verilir.

Yardım ödeneğinden Eylül 2020'den bu yana 53.294 aile yararlandı. Devlet bütçesinin güncellenmesiyle birlikte 14 yaşına kadar çocukları olan ebeveynlere yönelik hedeflenen yardımların ödenmesi için ilave 30 milyon leva sağlanarak, tedbirin yıl sonuna kadar uygulanması için ayrılan finansmanın toplam miktarı 103 milyon levaya yükseltildi.


DİĞER HABERLER