Uzmanlara göre, başkent ile diğer bölgeler arasındaki gelir farkı çok ciddi oranlardaCuma, 28 Ağustos 2020

Uzmanlara göre, başkent ile diğer bölgeler arasındaki gelir farkı çok ciddi oranlardaUlusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, Sofya, Kırcaali ve Blagoevgrad şehirleri arasında ortalama maaş farkı yaklaşık 1000 leva. Verilere göre, Sofya'da ortalama aylık maaşı 1822 leva, Kırcaali'de 1016 leva, Blagoevgrad'da ise ancak 886 leva.

Ekonomi analisti ve finans uzmanı Mika Zaykova, Bulgaristan Ulusal Radyosuna verdiği demeçte, "Bulgaristan'da ücret eşitsizlikleri çok ciddi boyutta" diye kaydetti. Zaykova, başkent ile diğer bölgelerde çalışanlar arasındaki gelir farkının çok ciddi oranlarda olduğunu düşünüyor.

Ekonomi analisti, "Şehir düzeyine inersek, çok özel bir şey göreceğiz - evet, gerçekten de Kuzeybatı Bulgaristan bölgesi en yoksul bölge ve bu bölge en düşük gelire sahip, ama iş ve yüksek maaşlara sahip olmak için bunun büyük ölçüde belediye yönetimine ve belediye başkanına bağlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Zaykova, "Bu en yoksul bölgede maaşların nispeten yüksek olduğu iki şehir var- Vratsa ve Loveç. Diğer şehirlere göre bu şehirlerde maaşlar % 30-40 daha yüksek" dedi.

Ekonomi analisti, "Şehirler ve köyler arasındaki maaşlarda çok büyük fark var. İlk ve ilköğretim mezunu insanların gelir farkı 6-7 kat daha yüksek. Bunun nedeni, şehirlerin eğitimli işgücünün büyük bir bölümünü emmesi ve dolayısıyla eğitimli kişilerin daha yüksek maaş karşılığında daha kalifiye işlerde çalışmasından kaynaklanıyor. En çok üniversite mezununun Sofya'da olduğunu göreceksiniz. Bundan başka işsizliğin en yüksek olduğu bölgelerde gelirler de en düşük" dedi.

Finans uzmanı, Bulgaristan İktisat Odasının bir araştırmasının sonuçlarına göre, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle olağanüstü hal uygulandığı sırada tüm şirketlerin % 37'sinin geçici olarak faaliyetini durdurduğunu, % 15'inin ise piyasa koşulları nedeniyle tamamen faaliyetini durdurduğunu anımsattı.

Zaykova, "Biz dışa açık bir ekonomiyiz ve AB içindeki ve dışındaki iş ortaklarımız da faaliyetini geçici olarak askıya aldılar, çünkü zor duruma düştüler ve sonrasında iyileşmeleri çok zor ve sancılı oldu" diye ifade etti.

Finans uzmanının ifadesine göre, ikinci bir işsizlik dalgası olacak, çünkü hükümet, 60/40 tedbirini uygulayarak bir jest yaptı. Bu destek tedbiri, ikinci denemeden sonra artık daha fazla insana erişebilir oldu ve gecikmiş bir önlem olmasına rağmen, işletmelere yardımcı oluyor, ancak muhtemelen bazı küçük işletmeler iflas edecek.

Zaykova, "Küçük ve orta ölçekli işletmelere ve mikro işletmelere hibe desteği verilmesine ilişkin ikinci tedbir de gecikti. Henüz hiçbir şirket öngörülen bu 7000 leva desteği almadı ve bu konuda acele edilmeli, çünkü şirketler bekleyemez" diye ifade etti.


DİĞER HABERLER