Vergi davaları ülke çapındaki idari mahkemelerde görülecekÇarşamba, 25 Temmuz 2018

Vergi davaları ülke çapındaki idari mahkemelerde görülecekMeclis, vergi davalarının ülke çapındaki idari mahkemelerde görülmesi kararı aldı. Halihazırda Ulusal Gelirler Ajansı'nın (NAP) revizyon ve başka kararlarına itiraz dilekçeleri ancak Sofya, Filibe, Varna, Burgaz ve Veliko Tırnovo'daki mahkemeler tarafından ele alınmaktadır.

Bu karar, İdari Davalar Kanununda yapılan kapsamlı değişikliklerin bir kısmıdır. Bu metinle Vergi Usul Kanunu değiştirilmiştir. Değişiklikler kısmen kabul edildi ve Hukuk Komisyonu tasarıyı hazırlayana kadar ilk metinler nihai olarak Meclis Genel Kurulda kabul edildi.

NAP'ın revizyon kararlarına bundan böyle vergi ve sosyal sigorta borcu sorgulama başlangıç tarihi itibariyle belirtilen daimi ikamet adresine göre itiraz edilecektir. Milletvekilleri, kanıt toplamaya karşı eylemlere itiraz etmek; kamu alacaklarının ve zorla uygulamaya karşı korunma ile ilgili olanların ertelenmesi / yeniden düzenlenmesi ve güvenceye alınması ile ilgili daha dört tür vergi davalarının yargı yetkisini değiştirdi. Temyiz başvuruları, şikayetçinin daimi adresi veya kayıtlı büro adresine göre yapılacaktır.

Bu değişiklik, aralarında Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinden Hukuk Komisyonu Başkanı Danail Kirilov da bulunan kanun tasarıyı sunan milletvekilleri görüşünü birkaç kez değiştirince yapıldı.

İlk önce onlar revizyon kararlarına itiraz dilekçelerinin verildiği tarih itibariyle daimi adresi veya kayıtlı büro adresine göre mahkemeler tarafından ele alınmasını önerdiler. Ardından Hukuk Komisyonu'nda görüşülmesinde tasarıyı sunanlar kendi önerilerine karşı oy kullandı ve bu davaların ülke çapındaki mahkemelerde görülmesini reddetti. Bugün Meclis Genel Kurulda görüşüldüğü sırada Kirilov, ilk önce sunulan metinde değişiklik yaparak revizyon kararlarına vergi ve sosyal sigorta borcu sorgulama başlangıç tarihi itibariyle belirtilen daimi ikamet adresine göre itiraz edilmesini önerdi. Bu öneri, milletvekilleri tarafından oybirliği ile desteklendi.

Bugün Yüksek İdari Mahkeme Başkanı Georgi Çolakov da Meclis kürsüsünden konuştu. Çolakov'un sözlerinden bu radikal değişikliğin, Maliye Bakanı Vladislav Goranov ile yaptığı görüşme sonrasında gerçekleştiği anlaşıldı. Kirilov, son günlerde teklifin görüşmeleri devam ederken Maliye Bakanlığının değişikliklerin derhal yürürlüğe girmesini ve böylece mali yılın ortasında eksikliklerin görülebilmesi ve gerekli olması halinde düzeltici önlemlerin gelecek yılki bütçede dikkate alınmasını istediğini söyledi.

NAP'ın şimdiye kadar bu teklifin kabul edilmemesi yönündeki argümanları, her şehirde iyi eğitimli avukatların olmaması ve bunun da ek yol masraflarına yol açacak olmasıdır. Fakat her ilde NAP'ın bölge müdürlüklerinde bir hukuk danışmanı görevlendirilmiştir. Bu durum, NAP'ın argümanlarını, yetersizlik karinesi olarak yorumlayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Filip Popov'un konuşmasına neden oldu.


DİĞER HABERLER