Vergi indirimi kullanma imkanlarıPazartesi, 28 Ocak 2013

Vergi indirimi kullanma imkanları"Yardımla Üreme Fonu" Merkezi ve/veya Çocukları Tedavi Etme Fonu Merkezi'ne bağış yaparak vergi tabanının yüzde 50'ye kadar azaltılabilinir. Bulgaristan vatandaşlarının kullanabileceği başka bir vergi indirimi kültür için yapılan bağışlarla sağlanır. Yani Sanat Koruyuculuğu Kanunu'na göre kültür eserleri yaratmak, korumak ve popülarize etmek için bir sanat hamisi olarak bağışta bulunanlar yüzde 15 oranında vegri tabanını azaltabilirler.

Vatandaşlar, sağlık veya tedavi kurumu, sosyal hizmetler sunan özel kurumlar, Sosyal Yardım Ajansı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Himaye Fonu yararına yapılan bağışlarla tüm gelirlerinden yüzde 5 oranında vergi indirimi kullanabilirler. Çocuklar için özel kurum, kimsesiz çocuklar yurdu, kreş, anaokul, okul, yüksek okul ve akademilere bağış yapanlar da vergi indiriminden faydalanabilecekler.

Ülkede kayıtlı dinler, özel kuruluşlar veya engelliler kooperatifleri, Engelliler Ajansı, Bulgaristan Kızılhaç, kültür kurumları ve toplum merkezleri yararına bağışta bulunanlar da vergi indirimi kullanabilir. Merkez Siciline kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Kaynaklar Fonu'na bağış yapanlara da vergi indirimi yapılacak. Vergi indirimi, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi yapıldığı komünler ve Birleşmiş Milletler Fonu'na (UNICEF) bağışta bulunanlar da kullanacaklar.

Vergi indirimi Avrupa Birliği'nden özdeş bireyler yararına yapılan bağışlar için de kullanılabilir. Böyle durumlarda beyannameye ekli olarak alıcının durumunu tasdikleyen ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Bulgarcaya çevrilmiş resmi belge de sunulmalı. Kanuna göre yıllık veritabanının yüzde 65'inden fazla vergi indirimi yapılamaz.

Tüm vergi indirimleri, kişisel gelir vergisi beyannamesinin sunulmasıyla birlikte 30 Nisan 2013 tarihine kadar kullanılabilir. Vergi indirimleri kullanımı konusunda daha geniş bilgi 0700 18 700 telefonundan tüm ülkeden bir arama maliyetinde alınabilir.


DİĞER HABERLER