Bulgaristan'da yabancı aday öğrencilerinin üniversitelere kabulü kolaylaştırılıyorÇarşamba, 22 Haziran 2022

Bulgaristan'da yabancı aday öğrencilerinin  üniversitelere kabulü kolaylaştırılıyor

Yabancı uyruklu aday öğrencilerin Bulgaristan üniversitelerine kabulü kolaylaştırılıyor. Bu, bugün (18.06.2022) Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Devletin Üniversite Adaylarının Yükseköğretim Kurumlarına Kabulü İçin Şartlarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklerle mümkün oldu.

Bir Bulgar üniversitesine başvururken artık bir sağlık raporu ibraz etmeniz gerekmeyecek. Bu belge, başvuru tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenmesi ve yabancı ülkedeki ilgili makamlarca tasdik edilmesi gerektiği için öğrenciler için engel teşkil etmekteydi.

Şimdiye kadar aday öğrenciler Bulgar yüksek okullarında bitirdikleri lise diplomasının birer nüshasını ve diplomanın verildiği ülkedeki bir kurumdan alınan bir belgeyi sundular. Bundan böyle  üniversite yetkilileri, yabancı ülke tarafından sunulan belgelere dayanarak bölge eğitim müdürlükleri (RUO) tarafından verilen yabancı bir okulda alınan lise denklik belgesini kullanabilecekler.

Ayrıca yükseköğretim kurumları kayıt kabul puanını oluşturan ders puanları ve ilgili bölüme giriş sınavları hakkında önceden bilgi vermelidir. Bu değişiklik, aday öğrencileri daha kolaylaştıracak ve onlara gelecekteki eğitim alanını seçmeleri için daha fazla zaman tanıyacak.


DİĞER HABERLER