Yaklaşık 22 bin işsiz bu yıl işe başlayacakPerşembe, 21 Nisan 2022

Yaklaşık 22 bin işsiz bu yıl işe başlayacak

Yaklaşık 22 bin işsiz, Ulusal İstihdam Eylem Planı'nda yer alan program ve tedbirler kapsamında çalışmaya başlayacak, 10 600 kişi ise mesleki eğitimlere katılacaklar. Belge, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

Devlet tarafından sübvanse edilen pozisyon sayısı 2021'e göre 7728 -%53 artacak. Planda belirlenen faaliyetlerin finansmanı 123 milyon leva olacak ve 2022'de işsizlik oranının %5 olması bekleniyor.

Teşvikli istihdama dahil olan kişilerin ücretleri, tam zamanlı çalışma halinde asgari ücretle aynı miktarda, yani 710 leva olacak. 2022 yılında devlet tarafından İstihdam Teşvik Kanunu kapsamında işe alınan işsizlerin ücretlerinin ödenmesi için işverenlere sağlanan sübvansiyon, ayda 550 levadan 650 levaya yükseltilecek.

Yüksek öğrenim görmüş işsiz bir kişiyi istihdam etmek için aylık sübvansiyon 700 leva olacak. Maaşın geri kalan miktarı işveren tarafından sağlanacak.

Kariyer Başlangıç Programına katılan gençlerin ücretleri 800 levadan 860 levaya yükselecek. Belediyelerde görevlendirilen arabuluculuk yapan gençlerin maaşları 830 levadan 890 levaya, psikologların 950 levadan 1100 levaya ve vaka yöneticilerinin maaşları 900 levadan 960 levaya yükseltilecek. Lise mezunu olan Roman asıllı arabulucuların maaşları 750 levadan 810 levaya, yüksek eğitimli olanların ise 800 levadan 890 levaya yükselecek.

İşsizlerin başka bir yerleşim yerindeki bir işverenle görüşmek için yaptıkları ulaşım masrafları için alabilecekleri destek tutarı 130 levadan 142 levaya yükselecek.

Devlet kuruluşu Bulgar-Alman Mesleki Eğitim Merkezinin iki yıllık planına göre, işgücü piyasasında farklı dezavantajlı gruplardan 2077 işsiz eğitilecek. 28 ilde bölgesel istihdam programları kapsamında toplam 9150 işsiz istihdam edilecek.

Güzel Bulgaristan Projesi bu yıl 250 kişiye istihdam ve 200 kişiye mesleki eğitim imkanı sağlayacak. Sosyal ortakların projeleri kapsamında 6269 işsiz, işgücü piyasasında talep edilen mesleklerde temel yetkinlikler ve mesleki yeterlilik kazanmaya yönelik eğitimlere katılacak.


DİĞER HABERLER