Yaklaşık 650 bin vatandaş doğal afet ve kazalara karşı daha iyi korumaya erişebilecekPerşembe, 09 Mart 2023

Yaklaşık 650 bin vatandaş doğal afet ve kazalara karşı daha iyi korumaya erişebilecek

Çevre ve Su Bakanı Rositsa Karamfilova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İlçe düzeyinde nüfus için erken uyarı ve bildirim sisteminin yaygınlaştırılması ve yürütme organlarının erken uyarı ve bildirim sisteminin modernize edilmesine ilişkin bir proje sayesinde yaklaşık 650 bin vatandaş doğal afet ve kazalara karşı daha iyi korumaya erişebilecekler. Proje, Çevre Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen projenin tutarı 48 milyon levanın üzerindedir” diye bildirdi. Projenin yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı'dır.

Bakan Karamfilova, sistemin kilit öneme sahip olduğuna ve afetler ve sellerle ilgili önleyici faaliyetlere olanak sağladığına dikkat çekti. Şu anda ülke nüfusunun % 39'unu uyarma kapasitesine sahip sistem, modernizasyondan sonra nüfusun % 51'inden biraz fazlasını uyarma kapasitesine sahip olacak.

İçişleri Bakanı İvan Demerdjiev, projenin 11 ili, 106 ilçe merkezini ve yaklaşık 650 bin kişilik bir nüfusu kapsadığını sözlerine ekledi. Bakan, “Önlem düşünülmeli, biz bu süreci tüm ülke için sağladık. Sistem çok modern ve etkisi çok faydalı olacak” diye belirtti.

Projenin, Bulgaristan sınırları içerisinde afet riskinin önlenmesi ve yönetilmesine, bir afet tehlikesi veya meydana gelen bir afet durumunda nüfusun hayatının ve sağlığının korunmasına ve ayrıca yürürlükteki AB mevzuatından kaynaklanan ülkenin taahhütleri yerine getirmesine önemli katkısı vardır.


DİĞER HABERLER