Yeniden yapılanma ve sürdürülebilirlik planı, eğitim ve bilim için 1,8 milyar leva öngörüyorPerşembe, 22 Temmuz 2021

Yeniden yapılanma ve sürdürülebilirlik planı, eğitim ve bilim için 1,8 milyar leva öngörüyor

Bulgaristan Ulusal Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilirlik Planı, eğitim ve bilim için yaklaşık 1,8 milyar leva öngörüyor. Sektörel temel öncelikler, ülkedeki tüm okullarda STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi ortamının oluşturulması, anaokullarında yer sıkıntısı yaşanan ilçeler de dahil olmak üzere eğitim kurumlarının modernizasyonu ve yenilerinin inşasının yanı sıra öğrenciler ve gençler için kişisel gelişim merkezlerinin modernizasyonu ve yenilerinin inşasıdır. Ayrıca Bulgar Bilimler Akademisi (BAN), araştırma üniversiteleri vb. bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşların bilimsel ve yenilik faaliyetlerinin finanse edilmesi de planlanmaktadır.

1,3 milyar levadan fazlası, eğitim projeleri içindir. Bu finansman, tamamen Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanacak. Bilim için AB tarafından sağlanacak fon kaynaklarının özel fonların da ek finansman sağlaması bekleniyor.

Plan kapsamında finanse edilecek tüm eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri, 2026’nın ortalarına yönelik bir ufka sahiptir.


DİĞER HABERLER