Yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla yaklaşık 40 milyar levaPerşembe, 08 Haziran 2023

Yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla yaklaşık 40 milyar leva

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden (NSİ) yapılan açıklamada, “Ön verilere göre 2023'ün ilk çeyreğinde üretilen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) cari fiyatlarla 39,9 milyar leva oldu” diye bildirildi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre belirtilen dönem için GSYH, 2022'nin ilk çeyreğine göre %2,3, 2022'nin dördüncü çeyreğine göre ise %0,5 arttı.

Göstergenin değer hacminden çalışan başına 6201 leva düşmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin kollarının yarattığı brüt katma değer, cari fiyatlarla 34,8 milyar olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk çeyreğinde tarım sektörünün ekonominin katma değerindeki nispi payı, 2022 yılının ilk çeyreğine göre 0,2 puan artarak %2,5 oldu. Sanayi sektörünün ekonominin katma değerindeki nispi payı 0,6 puan azalarak %34,4'e gerilemiştir. Hizmet sektöründeki faaliyetlerin ekonominin katma değerindeki nispi payı, 2022 yılının ilk çeyreğindeki %62,7'den 2023'ün ilk çeyreğinde %63,1'e yükseldi.

Yatırımlar, GSYİH'nın %13,7'sini oluşturmaktadır. Mal ve hizmet ticaretinin oluşturduğu dış ticaret dengesi pozitiftir.


DİĞER HABERLER