Yıllık gelir vergisi beyannamesini verme süresinin dolmasına bir gün kaldıCuma, 26 Nisan 2019

Yıllık gelir vergisi beyannamesini verme süresinin dolmasına bir gün kaldı Ulusal Gelir Ajansı'ndan (NAP) yapılan açıklamada 26 ve 29 Nisan tarihlerinde Paskalya tatili olduğu için yıllık gelir vergisi beyannamesini verme süresinin dolmasına bir gün kaldığını (30 Nisan 2019) bildirildi.

NAP, kalan sürede 50 000'den fazla beyanname verilmesini bekliyor. Şimdiye kadar 450 000'in üzerinde gelir vergisi beyannamesi verildi.

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin yarısından fazlasının, her bir NAP ofisinden ücretsiz çıkartılan PİK kodu veya elektronik imza ile internet üzerinden verme eğilimi devam ediyor. Şimdiye kadar PİK kodu ile beyanname veren kişilerin sayısı yaklaşık 600 000 ve bu yıl ilk defa vergi memurları, internet üzerinden beyanname verenlerin kağıt ortamında beyanname verenlerden daha fazla olmasını bekliyor.

Gelir vergisi beyannamesi verilmesi ve vergi ödenmesi de www.nap.bg internet sitesi üzerinden erişilen NAP'ın elektronik ortamda sunduğu hizmeti sayesinde banka kartıyla ücretsiz olarak elektronik ortamda yapılabilir.

Nisan ayının sonuna kadar 2019 yılının ilk üç ayına ait peşin vergiler, çoğu serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, tarım üreticileri ve kira geliri elde eden mükellefler olanlar tarafından ödenmelidir. Nisan ayının sonuna kadar sigorta primlerini kendileri ödeyen vatandaşların sosyal sigorta ve sağlık sigorta primi tutarlarını belirleyen 6 nolu beyannameyi vermek zorunda oldukları hatırlatıldı.

Bu yıl da NAP mükelleflere 2018 yılında iş sözleşmesi dışında kendilerine yapılan ödemeleri, kurumun elektronik ortamda sunduğu hizmet aracılığıyla PİK kodu veya elektronik imza ile kontrol etme imkânı sunuyor. Böylece mükelleflere ödenen tüm ücretler beyannamede belirtilebilecek ve hata yapma riski azalacak.


DİĞER HABERLER