Yüksek İslam Şurası, Çinlilerin Uygurlara karşı aşırı şiddet içeren eylemlerini kınadıSalı, 24 Aralık 2019

Yüksek İslam Şurası, Çinlilerin Uygurlara karşı aşırı şiddet içeren eylemlerini kınadı  Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası tarafından 22 Kasım 2019 tarihinde Şumnu'da alınan kararla kabul edilen Çin'de Uygur Türklerine karşı aşırı şiddet içeren eylemleri hakkında bildiri

Yüksek İslam Şurası, Uygur Müslümanlara karşı sürekli olarak şiddetli asimilasyon, fiziksel ve zihinsel şiddet ve taciz politikası uygulayan Doğu Türkistan (Sincan) bölgesindeki Çinli yetkililerin eylemlerini şiddetle kınıyor. Komünist Çin hükümeti, Uygur Türklerin devlete ihanet ve terör eylemlerine karışma suçları istinat ederek Doğu Türkistan'da sistematik olarak yürütülen şiddet politikası meşrulaştırmaya çalışıyor.

Son yıllarda dünya medyası ve olayların canlı tanıkları, Uygurların ve ailelerinin günlük yaşamlarından korkutucu ve şok edici fotoğraflar ve videolar yayınladılar, bu da bir ulusun inancı ve etnik kökeni nedeniyle nasıl soykırım yapıldığını açıkça gösteriyor. Çeşitli güvenilir kaynaklara göre, milyonlarca Uygur, insanlık tarihinin yakın geçmişindeki Nazilerin ölüm kamplarını ve Bulgaristan'daki Müslüman topluluğunun da maruz kaldığı komünizm dönemindeki toplama kamplarını anımsatan "eğitim kamplarında" bulunmaktadır. Uygur kadınları ve genç kızlar, Çinlilerle evlenmeye zorlanıyor, çocuklar asimile edilmek için ailelerinden zorla kaçırılıyor.

Çin zindanlarında insanlık dışı koşullarda yaşayan Uygur bilim adamları, din liderleri, aydınlar ve sanatçılar, aşırı işkenceye maruz kalıyor. Yıllar önce oruç tutmak, dua etmek, başörtüsü takmak, sakal bırakmak, hatta Müslümanların selamı bile yasaklanmıştı. Bütün bunlar bize, Bulgaristan'daki Müslümanlara 30 yıl önce komünist totaliter rejimin karanlık zamanlarını hatırlatıyor.

Bugün, temel insan hakları ve özgürlükleri vazgeçilmez medeniyet değerleri olarak kabul edilirken sessizliği sürdürmenin ve masum insanların çektiği acıya, bir ulusun yok edilmesine kayıtsız kalmanın vicdansız ve kalpsiz bir davranış olduğuna inanıyoruz. Doğu Türkistan'daki Uygur Müslüman kardeşlerimize yapılanlar insanlığa karşı suçtur ve soykırımın eşiğindedir.

Bu nedenle Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası olarak uluslararası toplumu masum insanlara yönelik şiddete ve yetkililerin keyfiliğine karşı birleşmeye ve Doğu Türkistan'da demokrasi, adalet ve insan haklarını savunmaya çağırıyoruz. Bununla birlikte Bulgaristan'daki Müslümanları dünyadaki Müslüman nüfusun çok milyonluk haksızlığa uğratılan kesimini destekleyen görüşlerini dile getirmeye ve acı çeken kardeşlerini dualarıyla manevi olarak desteklemeye çağırıyoruz.


DİĞER HABERLER