Yüz bin levaya kadar olan tarımsal sübvansiyon gelirleri vergiye tabi olmayacakCuma, 08 Aralık 2023

Yüz bin levaya kadar olan tarımsal sübvansiyon gelirleri vergiye tabi olmayacak

Bugün Meclis Genel Kurulu’nda ikinci tur oylaması sonucunda Kişisel Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifinin kabul edilmesi ile yıllık 100 000 levaya kadar olan tarımsal sübvansiyon gelirleri vergiye tabi olmayacak.

Milletvekilleri ayrıca şirketlerin, bir yıl içinde 1000 levayı aşması durumunda her bir çalışanına geçici görevlendirmelerde günlük geçici görev harcırah ödemeleri için ne kadar para ayırdıklarını isimleriyle Milli Gelirler Ajansı’na (NAP) bildirmeleri yönünde de oy kullandı.

Gelecek yıldan itibaren şirketlerin, vergiden muaf olsalar bile çalışanlarının her birine maaşıyla birlikte verdikleri ek ödemelerin NAP’a beyanı önemli ölçüde genişletilecek. Bunun amacı, NAP'ın kimin sosyal yardıma ve diğer yardım türlerine gerçekten ihtiyacı olduğunu tespit edebilmek için tüm vergi mükelleflerinin gelirlerine ilişkin verilere sahip olmasıdır. Bu durum, elektrik piyasasının serbestleştirilmesinin ardından planlanan enerji yardımının gerçekten ihtiyacı olan insanlara odaklanmasına yardımcı olacak.

Gelecek yıldan itibaren işverenler, çoğu durumda örneğin vardiyalı çalışma gibi belirli bir çalışma rejimi için ödenen ücretsiz yiyecek veya porsiyon parasını beyan etmek zorunda kalacaklar. Dağıtılan iş elbiseleri ve koruyucu ekipmanlar veya iş elbiselerinin satın alınması için verilen paralar da artık beyana tabidir. Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (VMR) ve güvenlik alanında faaliyet yürüten ajanslar da ayrıca orduya, polise ve diğer personele dağıttıkları gıda, ekipman ve ek tazminatları da beyan etmesi gerekecek.

İşverenlerin artık her çalışan için yıl içinde masrafları kendilerine ait olmak üzere ne tür ek sigortalar yaptırdıklarını, ayrıca tedavi, işyerine ulaşım veya ayni gelir sağlayıp sağlamadıklarını beyan etmeleri gerekiyor.

GERB-SDS İttifakı’nın teklifi üzerine 3000 levaya kadar olan rant ve kira ödemeleri yapanlara kolaylık sağlamak amacıyla bu tür gelirlere ilişkin NAP’a herhangi bir beyanname verilmeyecek. Beklenmedik bir şekilde GERB'den milletvekili Desislava Taneva'nın daha önce Meclis Bütçe Komisyonu’nda reddedilen çiftçilere vergi indirimi sağlayan teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Teklife göre, 100 000 levaya kadar olan sübvansiyonlar vergiye tabi olmayacak. Vergiye tabi matrah tutarı, bu miktarda düşürülecek.

Bu hüküm, devlet yardımı kurallarıyla çelişmediği takdirde Avrupa Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Brüksel'in bu yılın sonuna kadar onay vermesi halinde yardım 2023'te alınan sübvansiyonlar için geçerli olacak.


DİĞER HABERLER