2009 YILINDA BULGARİSTAN'DAKİ VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİÇarşamba, 07 Ocak 2009

2009 YILINDA BULGARİSTAN'DAKİ VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ Şirketlere uygulanan kar vergisi % 10 oranında olmak üzere Bulgaristan, Avrupa'da en düşük vergiler arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl itibari ile vatandaşların gelirlerine, yine % 10 oranında "düz" vergi uygulanacak.

Değişik sanayi sektörleri ve tarıma yatırım yapan büyük şirketler, 5 yıl zarfında yeni aktiflerin edinilmesi ve üretimin genişlemesine 50 milyon leva /25 milyon avro/ yatırırsa aynı süre için kar vergisinden muaf tutulacak. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2009'da da KDV % 20 oranında olacak. Parlamento'da temsil edilen muhalefet güçlerine göre geçen yılın sonunda vergi yasalarına getirilen değişiklikler oylanırken KDV oranının düşürülmesi fırsatı kaçırıldı. Oysa KDV oranının düşmesi ile iş çevrelerinin elinde daha fazla para kalacaktı, ki bu özellikle ekonomik kriz ortamında çok önemlidir. Bu yıl itibari ile şirketlerin kullandığı elektriğe uygulanan dolaylı vergiye zam geliyor, koks ve kömür için dolaylı vergi matrahı da artıyor. Bunun sonucu üretilen malların fiyatları da kaçınılmaz olarak zamlanacaktır.

1 Ocak tarihinden emlakların vergi değerlenmesi de % 50 oranında büyük oluyor. Çop vergisi de bu değer üzerinden hesaplandığı için bina vergisinin de artması bekleniyor. Yerel yönetimler, verginin hesaplandığı şemanın bina vergisinin önemli derecede artmasına müsaade etmeyecek şekilde değiştirileceği vaadinde bulundu. Bir yandan emlak vergi değerlemesinin artmasından dolayı gayri menkul işlemlerinden bütçeye daha çok ücret geliri girecek, diğer yandan bu artış, emlak alıcı ve satıcılarının ceplerine yansıyacak.

Bulgaristan vatandaşlarının 2008 yılında aldığı gelirler, ilk defa % 10 oranında vergilendirilecek. Sözleşmeli olarak çalışan vatandaşlardan bu vergi, aylık ücretlerin ödenmesi sırasında kesildiği için onların vergi borcu yoktur. Ek ücret ve kira geliri alan vatandaşlar ise vergi beyannamesi vermelidir. Beyannamenin sunulması ve verginin ödenmesi süresi 30 Nisan tarihinde dolacak. Vergi 10 Şubat tarihine dek yatırılırsa %5 oranında indirim uygulanacak. Vergi beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi ve vergi tutarının 30 Nisan tarihine kadar yatırılması halinde yine %5 oranında indirim tanınacak. Genel gelir vergisi, yıl boyunca 4 taksit olarak da ödenebilecek ve bu durumda indirim tanınmayacaktır.

2009 yılı itibari ile Avrupa devletlerinin gayri menkul kıymetler piyasalarında kamu şirketlerinin hisseleri ile yapılan işlemler vergiden muaf olacak. Bundan önce yalnız Bulgaristan gayri menkul piyasasındaki işlemlerler vergiden muaf tutuluyordu. Gelirlere uygulanan verginin tutarı, bazı bağış çeşitlerinde indirilecek.

Bu yıl itibari ile sağlık sigortası kesintisi de artacak. 1 Ocak itibari ile sağlık sigorta ödeneğinin oranı %6'dan %8'e yükseldi, aile doktoru ziyaret ücretine de zam geldi. Sosyal sigortalanmada artık devletin de payı olacak. Sigorta tutarının %12'si devlete, %10'u işverene ve % 8'i de işçiye ait olacak.

Bu yılda vatandaşlar vergi yükü dışında bazı diğer zamların yükünü de hissedecek omuzlarında. 1 Ocak'ta doğal gazın zamnalnması ile birlikte ısıl enerjinin fiyatına zam geldi. % 19 olmak üzere başkent Sofya'da en çok zamlanan kalorifer faturası, cepleri artık daha da yakacak. Doğal gaz tüketen hanelerin faturaları da zamlanacak. Tüketilen suyun fiyatlarına da yıl başından bu yana olmak üzere zam uygulanacak.


DİĞER HABERLER