"29 Ocak 1988 Toplumsal Dayanışma, Milli Direniş Günü" AçıklamasıÇarşamba, 29 Ocak 2014

29 Ocak 1988 tarihi, Batı Trakya Türklerinin milli kimliğini inkâr eden ve varlığını bir tehlike olarak gören zihniyete verilen cevabın tarihidir. 29 Ocak, Batı Trakya Türk Azınlığın belleğine haklı mücadelenin sembolü olarak kazınmıştır.

Batı Trakya Türk Azınlığı asırlardır kendini Türk diye adlandırmıştır. Hatta İlkokullardaki Tabelalar bile Yunan Yönetimi tarafından "Türk Okulu" olarak kabul görmüştür.

Yunanistan Yönetimi tarafından estirilen "Batı Trakya'da Türk Yoktur." politikası ile tüm ülkede, Batı Trakya Türklerine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmaya başlanmıştır.

Batı Trakya Türklüğü, en temel demokratik hakların başında gelen etnik kökenini ifade özgürlüğünün elinden alınmasını içine sindirememiş ve 29 Ocak 1988 tarihinde yollara dökülerek "Türklüğünü", Milli Kimliğini özgürce yaşamak ve ifade etmek isteğini dünyaya duyurmuştur. Milli Kimliğin inkârı ve toplumumuzun göz bebeği olan kuruluşlarımızın kapatılma çabaları, Batı Trakya Türklüğü tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiş ve bundan sonra da kabul edilmeyecektir.

Bugün Batı Trakya'da süregelen sorunlar devam etmektedir:

Batı Trakya'da hala adında Türk ve Batı Trakya ismi geçen dernek açılamamaktadır, Encümenlerimiz İlkokullarımızda görev yapacak öğretmenlerimizle sözleşme yapamamaktadır.

İlkokullarımıza Formasyonlu İlkokul öğretmeni istihdam edememektedir, İlkokullarımızdaki Türkçe Dersler devamlı olarak azaltılarak Yunanca dersler çoğaltılmaktadır, Türkiye Üniversitelerinden mezun İlkokul, Anaokul öğretmenlerine DOATAP (Dikaça) Kurumu fark dersleri çıkarmaktadır, Anaokullarımız çift dilli eğitim verecek şekilde açılamamaktadır, Pilot Devlet Ortaokullarına Türk Çocukları için "Seçmeli Türkçe" dersi Batı Trakya Türk Kurumlarına danışılmadan yürürlüğe konulmak istenmektedir, Yunanistan'da Mecburi Eğitim on (10) yıl olmasına karşın, bu Batı Trakya Türk Okullarında uygulanmamaktadır.

Son günlerde Azınlık Okullarına öğretmen yetiştirecek fakültelerin açılacağı söz konusudur. Bu okulun ne şekilde verimli olacağı kestirilememektedir.

Batı Trakya Müslüman-Türk Azınlığı içinde "240 imam yasası" olarak bilinen yasanın her zaman olduğu gibi Azınlık temsilcilerine ve kurumlarına danışılmadan dayatmacı bir zihniyetle uygulamaya konulmak istenmesinin kabul görmiyeceği şimdiden aşikardır.
Bütün bu sorunların ana kaynağı Milli Kimliğimizdir. Milli Kimliğimizin bir an önce tanınarak örgütlenme özgürlüğümüze saygı gösterilmesini ve çağdaş demokrasi anlayışının bir an önce galip gelmesini temenni ediyoruz.

BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU


DİĞER HABERLER