AB İÇİN YENİ PLANSalı, 20 Haziran 2006

AB İÇİN YENİ PLANBulgaristan AB kapısından başarı ile geçebilmek için "yapılması gerekenler" listesini yeniden düzenledi. 1 Ocak 2007 tarihinde AB'ye tam üye olması konusunda önüne bazı koşullar konan Bulgaristan gelecek altı ay içinde kendinden beklenenleri gerçekleştirebilmek için çalışmalarını daha düzenli ve sistemli bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Bu konuya büyük önem veren hükümet, her şeyin aksaksız yapılabilmesi için bir plan hazırladı.
AB üyeliği için talep edilen değişikliklerin başında kanunlar ve hukuk düzeni ile ilgili yenilikler geliyor. Bu bağlamda, yeni hedefler belirlendi. Organize suçlarla mücadeleden sorumlu olacak özel bir polis teşkilatının kurulması ve yaptırımlarının belirlenmesi ilk hedef. Bu sayede AB'nin Bulgaristan'dan beklentileri de hemen hemen karşılanmış olacak. Yeni kurulacak olan polis teşkilatı, lobicilik faaliyetlerinin, siyasi partilerin mali olarak desteklenmesi ile ilgili prosedürlerin, yüksek mevkilerde olan yetkililerin gelirlerinin kontrolü gibi konulardan da sorumlu olacak. Bu konularda gerekli yaptırımların uygulanabilmesi için yeterli yetkilerle donatılacak.
Avrupa İşleri Bakanı Meglena Kuneva tarafından hazırlanan ve yukarıda bahsedilen düzenlemeleri içeren planın Bulgaristan'ın AB'ye tam üyeliğinin istenen şekilde gerçekleşebilmesini garanti edeceğine inanılıyor. Söz konusu planın en geç Eylül 2006'da uygulamaya konulmuş olması lazım. Bu tarihte Avrupa Komisyonu yeni toplantı yapacak ve bu toplantıda, Bulgaristan'ın üyeliğinin 1 Ocak 2007 itibariyle kabul edilip edilmemesi ele alınacak.


DİĞER HABERLER